HELSENORGE

Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Vi tilbyr fem ulike intensive og målrettede behandlings- og opptreningstilbud til barn og unge under 18 år med medfødte og/eller ervervede hjerneskader. Fire av tilbudene er gruppebaserte, vanligvis med en gruppestørrelse på 4-6 barn. Inkludert i tiltakene er informasjons- og kunnskapsoppdatering til dere foreldre, bistand til egen livsmestring og veiledning i trening og stimulering av barnet deres. Tiltakene skjer i samarbeid og dialog med hjelpeinstansene i barnets hjemkommune og barnets lokale habiliteringstjeneste (HABU).

Fant du det du lette etter?