HELSENORGE

Enhet for fysikalsk medisin og forebygging

Vi utreder og behandler pasienter med muskel- og skjelettsmerter, samt sykelig overvekt hos voksne og barn. All vår behandling skjer på dagtid.

Fant du det du lette etter?