HELSENORGE

Kirurgiske senger, Kristiansand

Kirurgiske senger er en avdeling som består av følgende enheter: Sengepost 3A (gastro og øre-nese og hals), sengepost 3C (gynekologi, kar/thorax, mamma/endokrin og urologi), sengepost 4A (ortopedi, ortogeriatri og geriatri), kirurgisk poliklinikk og pasienthotellet.
Fant du det du lette etter?