HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 3A, Kristiansand

Ved kirurgisk sengepost 3A tar vi imot pasienter til planlagte operasjoner og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, derav mange kreftpasienter. Vi har spesialkompetanse innen stomi, ernæring samt behandling før og etter operasjoner og infeksjoner. Hos oss vil du møte en engasjert og kompetent stab som ønsker å gi deg best mulig behandling og pleie.

Fant du det du lette etter?