HELSENORGE

Ortopedisk/geriatrisk post 4A, Kristiansand

Ved seksjon for ortopedi behandler vi deg som har skader og lidelser i kroppens bevegelsesapparat, altså ben, ledd, muskler og sener. Vi tar i mot pasienter til planlagte operasjoner, men også deg som trenger øyeblikkelig hjelp. I tillegg har vi et tilbud til eldre med brudd, en såkalt ortogeriatrisk seksjon. Her samarbeider våre dyktige fagfolk på tvers av fagfelt for å utrede og behandle årsaken til bruddet.

Fant du det du lette etter?