HELSENORGE

Hjertemedisinsk sengepost 2C, Kristiansand

Vi behandler en rekke sykdommer og tilstander: Hjerteinfarkt, hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, brystsmerteproblematikk og hjerteopererte pasienter. Vi tar imot planlagte innleggelser og pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Fant du det du lette etter?