HELSENORGE

Lungemedisinsk dagsenter, Kristiansand

Utredning, opplæring og oppfølging av brukere med medisinsk teknisk utstyr for respirasjonsstøttende behandling (oksygenutstyr, forstøverapprat, CPAP/VPAP, hjemmerespirator). Vi driver også opplæring og veiledning for helsepersonell i bruk av medisinsk teknisk utstyr.

Fant du det du lette etter?