Hørselssentralen, Flekkefjord

Hørselssentralen er sykehusets faginstans innen hørselsdiagnostikk og rehabilitering av hørselshemmede. Vi samarbeider med klinikk og leger og tilbyr våre pasienter den best mulige diagnostisering av hørsels- og balanseproblemer.

Les mer om Hørselssentralen, Flekkefjord

Hørselssentralen, Flekkefjord

Pasienter som ikke har høreapparat fra før må først utredes ved Sørlandet sykehus Kristiansand før du får time om høretilpassing i Flekkefjord. Pasienter som tidligere har reist til Rogaland og som nå ønsker time i Flekkefjord kan ta kontakt med fastlegen for ny henvisning. Informasjon om tidligere behandlingssted må sendes sammen med henvisning til sykehuset. Det samme gjelder for pasienter som har vært til behandling hos andre avtalespesialister.

Høreapparater

For å kunne tilpasse høreapparat må det foreligge relevante hørselstester og en diagnose. Høreapparat bestilles individuelt etter behovskartlegging og vi bistår i å søke om dekning av utgifter til høreapparat fra NAV. Å prøve ut høreapparater krever flere konsultasjoner ved Hørselssentralen. Hørselssentralen tilbyr oppfølging i et livslangt perspektiv.
Alle kommuner i Agder har hørselskontakter. Her kan du få råd, veiledning og praktisk hjelp i bruk av høreapparat og tekniske hjelpemidler. De bistår også i å søke om tekniske hjelpemidler i dagliglivet. Kontaktinformasjon kan du få på Hørselssentralen eller ved å kontakte din kommune direkte.

Høreapparatservice

Hørselssentralen tilbyr servicekonsultasjoner dersom det oppstår problemer med høreapparat som er utlevert ved Sørlandet sykehus. Høreapparater som er tilpasset ved andre klinikker, må følges opp der de er utlevert. Vi kontrollerer høreapparatene, utfører enkle reparasjoner eller bistår med vedlikehold av utstyr. Vi sendes også høreapparater til reparasjon hos leverandør og tar avstøp til nye propper.
Trenger du justering av lyden, må du bestille ordinær konsultasjonstime.
Ved reparasjon av høreapparat eller avstøp til ny propp: Ring oss for bestilling av service.
Viktig: Det settes av 10 minutter hos audiograf.
Serviceavgift er 100 kr + evt. materiell og porto.

Service i Flekkefjord:
Ring for bestilling av servicetime: ØNH-ekspedisjon 38 32 71 30 (08.00-15.00)

Kontaktinformasjon

Telefon
38 32 71 30
E-post
Postadresse
Postboks 416, Lundsiden,  4604 Kristiansand
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Besøksadresse
Engvald Hansens vei 6(Kart)
Engvald Hansens vei 6, 4400 Flekkefjord
Telefon
90 61 06 00
Sentralbord
E-post

Benforankret høreapparathttps://sshf.no/behandlinger/benforankret-horeapparatBenforankret høreapparatBBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparatBeinforankret høreapparat
Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksnehttps://sshf.no/behandlinger/cochleaimplantat-forstegangsoperasjon-voksneCochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksneCCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjonCochleaimplantat, voksne - operasjon
Cochleaimplantat, voksnehttps://sshf.no/behandlinger/cochleaimplantat-voksneCochleaimplantat, voksneCCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksneCochleaimplantat, voksne
Høreapparattilpassinghttps://sshf.no/behandlinger/horeapparattilpassingHøreapparattilpassingHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning

Fant du det du lette etter?