HELSENORGE

Senter for kreftbehandling (SFK)

Senter for kreftbehandling (SFK) tilbyr et bredt ikke-kirurgisk behandlingstilbud i form av stråleterapi og medikamentell kreftbehandling. Avdelingen har også en lindrende enhet som består av sengepost, dagpost og et lindrende team. Senter for kreftbehandling er den største kreftavdelingen i Helse Sør-Øst utenom Oslo Universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?