Lindrende enhet, Kristiansand

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid.
De fleste av våre pasienter har langtkommet kreft med stor symptombyrde. En av våre hovedoppgaver er å lindre disse symptomene så langt det lar seg gjøre, slik at pasientene kan leve et så godt liv som mulig. Det kan dreie seg om smerter, kvalme, tungpust, forstoppelse, slapphet, munntørrhet, depresjon og angst. Gjennom god symptomkontroll ønsker vi å bidra til dager med livskvalitet.

Les mer om Lindrende enhet, Kristiansand

Lindrende enhet, Kristiansand

Samtaler med pasienter og pårørende er høyt prioritert. Vi ønsker å gi alle de involverte trygghet ved livets slutt, særlig barn som pårørende er viktig å ivareta. I sum forsøker vi å gi en individuell oppfølging av alle pasienter og deres pårørende, tilpasset deres behov.

 Mange pasienter ved lindrende enhet er, eller har vært til behandling ved strålepoliklinikken eller kreftpoliklinikken, og har flere behandlere å forholde seg til. God lindring av symptomer krever kompetanse fra flere faggrupper. Vi tilstreber derfor å ha et tverrfaglig og helhetlig fokus for å ivareta pasienten best mulig. Personalet består av leger, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og postsekretær. I tillegg har avdelingen jevnlig studenter i praksis. Utover dette har vi frivillige medarbeidere.

Lindrende enhet har, i tillegg til pasientbehandling, ansvar for kompetanseheving i palliasjon til 1. og 2. linje tjenesten. Lindrende enhet samarbeider tett med EBT, hjemmesykepleie og sykehjem.

På sengeposten får alle pasienter enerom med bad, balkong og TV. Vi har to samtalerom hvor pårørende og personalet kan ha informasjonssamtaler, eller familier kan ha samtaler ved behov. I tillegg har vi en dagligstue med TV.

På enheten har vi lekerom og egen barneansvarlig sykepleier, slik at barn skal føle seg velkomne. Pårørende kan ved behov overnatte på et eget rom, eller få en ekstra seng på pasientens rom. Enheten er preget av en hjemlig atmosfære i interiør, fargevalg og kunst. Vi vektlegger rolige og trygge omgivelser. Personalet har mer tid til samtale enn på en vanlig sykehusavdeling, og atmosfæren bærer preg av dette.

Sengeposten har pasientansvarlige sykepleiere. Det betyr at pasienten, under innleggelse og ved eventuelle nye innleggelser, vil få samme sykepleiere å forholde seg til - så langt det er praktisk mulig. Samme tilnærming benyttes også av postens leger, gjennom pasientansvarlig lege.

Målet med innleggelse er at pasienten skal få en aktiv medisinsk behandling, som skal kunne bedre situasjonen på en måte som ikke er mulig hjemme. Vi tilstreber at pasienten ikke skal være innlagt lenger enn hva som er medisinsk nødvendig. De fleste pasienter skrives ut til hjemmet eller sykehjem etter endt opphold. Forut for utskrivelsen forsøker vi å tilrettelegge forholdene hjemme best mulig. Vi planlegger utskrivelsen i samarbeid med blant annet lege og tema, og tilstreber et godt samarbeid med primærhelsetjeneste ved hjemmesykepleie og fastlege. Lindrende enhet har også en "åpen linje", noe som innebærer at vi gir telefonisk rådgivning til helsepersonell og pasienter som har behov for å kontakte oss.

Enheten skal være en ressurs for pasienter og pårørende, og det er viktig for oss at alle parter føler seg ivaretatt og velkomne her. En stor del av hverdagen brukes derfor på et godt stell og velvære. Dette er en av våre plattformer med tanke på å gi omsorg ved livets slutt, og å ivareta pasientens verdighet. Vi ønsker å se hele mennesket, ikke bare fokusere på sykdommen.

Det er ingen fast besøkstid på lindrende enhet. Vi ønsker å tilpasse besøkene etter pasientens ønsker og behov. Vi har heller ingen faste tidspunkter for måltider. Vi forsøker å gi et variert og appetittvekkende tilbud, med stor grad av individuell tilpasning ut fra pasientens ønsker og behov.

 Pasienter som ønsker å reise hjem på permisjon, kan avtale dette med personalet. Reiseutgifter må da dekkes av pasienten selv.

 For pårørende som er ofte på besøk er det mulig å kjøpe eget parkeringskort i ekspedisjonen i hovedbygningen.

Øvrige rutiner i enheten:

      • Daglig legevisitt på hverdager kl. 10.00 – 11.30

Tilbud til pårørende og barn:

Hver 6. uke arrangeres det en pårørendesamling for voksne. Kreftforeningen arrangerer også Treffpunkt – en møteplass for barn og ungdom som pårørende: www.kreftforeningen.no

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Egsveien 100, bygg 43, senter for kreftbehandling, 2. etasje
Telefon
90 61 06 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 43
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 43(Kart)

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nettjenesten MinJournal er midlertidig ute av drift. Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale.

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger  
Barselavdelingen:
17.00 til 19.00 alle dager

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Frisør

Vår frisør holder til i tredje etasje i sykehusets hovedbygg og er åpen for alle. Ved behov kan frisøren komme til avdelingen. Frisøren tilpasser også parykker. Telefon: 38 07 13 50. Se www.ledigtime.no for bestilling av time.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.

På sykehuset i Arendal og Kristiansand er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning). Kort eller mynt på øvrige steder. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende:
Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Fritak for avgift.

Det er begrenset antall ladestasjoner på sykehuset. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende.

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av
hovedinngangene. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Lindrende behandlinghttps://sshf.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling

Fant du det du lette etter?