HELSENORGE

Lindrende enhet, Kristiansand

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid.
De fleste av våre pasienter har langtkommet kreft med stor symptombyrde. En av våre hovedoppgaver er å lindre disse symptomene så langt det lar seg gjøre, slik at pasientene kan leve et så godt liv som mulig. Det kan dreie seg om smerter, kvalme, tungpust, forstoppelse, slapphet, munntørrhet, depresjon og angst. Gjennom god symptomkontroll ønsker vi å bidra til dager med livskvalitet.

Fant du det du lette etter?