Lindrende enhet, Kristiansand

Vi gir lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med uhelbredelig sykdom og redusert forventet levetid.
De fleste av våre pasienter har langtkommet kreft med stor symptombyrde. En av våre hovedoppgaver er å lindre disse symptomene så langt det lar seg gjøre, slik at pasientene kan leve et så godt liv som mulig. Det kan dreie seg om smerter, kvalme, tungpust, forstoppelse, slapphet, munntørrhet, depresjon og angst. Gjennom god symptomkontroll ønsker vi å bidra til dager med livskvalitet.

Les mer om Lindrende enhet, Kristiansand

Lindrende enhet, Kristiansand

Samtaler med pasienter og pårørende er høyt prioritert. Vi ønsker å gi alle de involverte trygghet ved livets slutt, særlig barn som pårørende er viktig å ivareta. I sum forsøker vi å gi en individuell oppfølging av alle pasienter og deres pårørende, tilpasset deres behov.

 Mange pasienter ved lindrende enhet er, eller har vært til behandling ved strålepoliklinikken eller kreftpoliklinikken, og har flere behandlere å forholde seg til. God lindring av symptomer krever kompetanse fra flere faggrupper. Vi tilstreber derfor å ha et tverrfaglig og helhetlig fokus for å ivareta pasienten best mulig. Personalet består av leger, sykepleiere, prest, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut og postsekretær. I tillegg har avdelingen jevnlig studenter i praksis. Utover dette har vi frivillige medarbeidere.

Lindrende enhet har, i tillegg til pasientbehandling, ansvar for kompetanseheving i palliasjon til 1. og 2. linje tjenesten. Lindrende enhet samarbeider tett med EBT, hjemmesykepleie og sykehjem.

På sengeposten får alle pasienter enerom med bad, balkong og TV. Vi har to samtalerom hvor pårørende og personalet kan ha informasjonssamtaler, eller familier kan ha samtaler ved behov. I tillegg har vi en dagligstue med TV.

På enheten har vi lekerom og egen barneansvarlig sykepleier, slik at barn skal føle seg velkomne. Pårørende kan ved behov overnatte på et eget rom, eller få en ekstra seng på pasientens rom. Enheten er preget av en hjemlig atmosfære i interiør, fargevalg og kunst. Vi vektlegger rolige og trygge omgivelser. Personalet har mer tid til samtale enn på en vanlig sykehusavdeling, og atmosfæren bærer preg av dette.

Sengeposten har pasientansvarlige sykepleiere. Det betyr at pasienten, under innleggelse og ved eventuelle nye innleggelser, vil få samme sykepleiere å forholde seg til - så langt det er praktisk mulig. Samme tilnærming benyttes også av postens leger, gjennom pasientansvarlig lege.

Målet med innleggelse er at pasienten skal få en aktiv medisinsk behandling, som skal kunne bedre situasjonen på en måte som ikke er mulig hjemme. Vi tilstreber at pasienten ikke skal være innlagt lenger enn hva som er medisinsk nødvendig. De fleste pasienter skrives ut til hjemmet eller sykehjem etter endt opphold. Forut for utskrivelsen forsøker vi å tilrettelegge forholdene hjemme best mulig. Vi planlegger utskrivelsen i samarbeid med blant annet lege og tema, og tilstreber et godt samarbeid med primærhelsetjeneste ved hjemmesykepleie og fastlege. Lindrende enhet har også en "åpen linje", noe som innebærer at vi gir telefonisk rådgivning til helsepersonell og pasienter som har behov for å kontakte oss.

Enheten skal være en ressurs for pasienter og pårørende, og det er viktig for oss at alle parter føler seg ivaretatt og velkomne her. En stor del av hverdagen brukes derfor på et godt stell og velvære. Dette er en av våre plattformer med tanke på å gi omsorg ved livets slutt, og å ivareta pasientens verdighet. Vi ønsker å se hele mennesket, ikke bare fokusere på sykdommen.

Det er ingen fast besøkstid på lindrende enhet. Vi ønsker å tilpasse besøkene etter pasientens ønsker og behov. Vi har heller ingen faste tidspunkter for måltider. Vi forsøker å gi et variert og appetittvekkende tilbud, med stor grad av individuell tilpasning ut fra pasientens ønsker og behov.

 Pasienter som ønsker å reise hjem på permisjon, kan avtale dette med personalet. Reiseutgifter må da dekkes av pasienten selv.

 For pårørende som er ofte på besøk er det mulig å kjøpe eget parkeringskort i ekspedisjonen i hovedbygningen.

Øvrige rutiner i enheten:

      • Daglig legevisitt på hverdager kl. 10.00 – 11.30

Tilbud til pårørende og barn:

Hver 6. uke arrangeres det en pårørendesamling for voksne. Kreftforeningen arrangerer også Treffpunkt – en møteplass for barn og ungdom som pårørende: www.kreftforeningen.no

Kontakt

Telefon
03738
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Egsveien 100, bygg 43
Besøksadresse
Egsveien 100, bygg 43(Google maps)

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Apotek

​​I sykehusapoteket i Kristiansand kan du levere resepter og kjøpe apotekvarer.

Du finner oss i 1. etasje i hovedbygget, like ved inngangen.
Åpent alle hverdager fra klokken 09.00-16.00.

Besøkstider

​Besøkstidene varierer ved de ulike avdelingene. Sjekk avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Endring/avbestille time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen på nett. Gå til MinJournal.

Frisør

Vår frisør holder til i tredje etasje i sykehusets hovedbygg og er åpen for alle. Ved behov kan frisøren komme til avdelingen. Frisøren tilpasser også parykker. Telefon: 38 07 13 50. Se www.ledigtime.no for bestilling av time.

Kapell/stillerom

​Av og til trenger vi et rom for ettertanke, hvile og meditasjon. Vi har tre slike rom tilgjengelig for deg og dine pårørende. Rommene er åpne for alle uansett livssyn og tro.

I Arendal finner du sykehusets stillerom/kapell i kjelleretasjen i hovedbygget. I Kristiansand ligger det døgnåpne rommet i første etasje i hovedbygget, inngang nord. I Flekkefjord ligger kapellet ved parkeringsplassen til venstre for hovedinngangen.

Det er også mulighet for å holde minnestund i kapellet ved dødsfall. Dette ordnes ved at du tar kontakt med sykehusprestene.

Eg kirke i Kristiansand står åpen alle hverdager mellom klokken 08-18, for de som ønsker et rom for stillhet og refleksjon. Åpent fra 10-18 i helgen.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Servicetorget

​​Servicetorget i Kristiansand ligger rett ved hovedinngangen. Her kan du henvende deg med spørsmål om din avtale ved sykehuset.

Åpningstider:
Hverdager: 07.30-21.00.
Lørdager, søndager og helligdager: 08.00-21.00.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 03738

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.