HELSENORGE

Enhet for behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr og forbruksmateriell som er nødvendig for å utføre behandling i hjemmet. Utstyret lånes ut til pasienter, og behandlingen må være igangsatt via spesialisthelsetjenesten. Eksempler på utstyr er CPAP, diabetesutstyr, infusjonspumper, ernæringspumper, oksygenutstyr og forstøvere.


Pasienter som har utlånt diabetesutstyr, cronopid-pumper og utstyr for koagulasjonsmåling (INR) kan benytte seg av elektronisk bestilling. Bruk lenken https://tjenester.helsenorge.no/skjemautfyller-v2/HSO-Behandlingshjelpemidler, logg inn på helsenorge.no og fyll ut skjema. På sikt ønsker vi å kunne tilby elektronisk bestilling til å gjelde flere pasientgrupper. 

Fant du det du lette etter?