HELSENORGE

Enhet for behandlingshjelpemidler

Behandlingshjelpemidler (BHM) er utstyr for spesialisert medisinsk behandling utenfor sykehus. Ernæringspumpe, infusjonspumpe, oksygenutstyr, forstøverapparat, CPAP og BIPAP er eksempler på utstyr som lånes ut. Pasienten kan bruke utstyret selvstendig i sitt hjem eller i institusjon, eller få hjelp av pårørende, hjemmesykepleie eller personell i institusjon for å gjennomføre behandlingen. Opplæring gis av sykehus og vi sørger for videre supplering av forbruksmateriell, råd og veiledning.

Fant du det du lette etter?