Bli blodgiver

Informasjon til blodgivere

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod er et levende materiale og kan ikke fremstilles kunstig – det må gis. Mange pasienter kan ikke overleve uten blodoverføring. De er avhengig av hjelp fra blodgivere.

Hvem kan bli blodgiver

For å bli blodgiver må du være mellom 18 - 65 år, være frisk og ikke tilhøre risikogrupper.

 Les mer om hvem som kan bli blodgiver

Meld deg som blodgiver

Du kan melde deg som blodgiver på GiBlod.no. Her velger du giversted (Arendal, Flekkefjord, Kristiansand eller Mandal). Deretter vil blodbanken ta kontakt med deg.

Du kan også ta direkte kontakt med Blodbanken:

Arendal:
37 01 42 94

Flekkefjord:
38 32 71 72 / 38 32 71 71

Kristiansand/Mandal:
38 07 34 82 / 38 07 34 84

Se film om å gi blod ved Sørlandet sykehus

Parkering

Du kan parkere gratis ved alle våre blodbanker når du skal gi blod.

Arendal
Blodgivere kan parkere gratis med blodbankens parkeringskort på alle avgiftsbelagte parkeringsplasser på sykehusets område, samt på blodbankens egen parkeringsplass. I tillegg kan parkeringshuset benyttes – ta med parkeringslappen til  blodbanken for stempling.

Flekkefjord
Blodgivere har adgang til parkering i bakgården ved akuttmottaket. Husk å hente parkeringsbevis i ekspedisjonen i akuttmottaket.

Kristiansand
Det er reservert plasser til sykehusets besøkende i parkeringshuset. Alle ledige plasser i parkeringshuset kan benyttes og vi oppfordrer våre blodgivere til å bruke disse. Dersom du parkerer innenfor sykehusets parkeringsbom, tar du med parkeringslappen du får ved innkjøring og registrerer i Blodbanken når du er ferdig. Parkeringslappen er gyldig 30 minutter etter registrering.

Mandal
Blodgivere kan parkere gratis utenfor sykehuset på oppmerkede plasser eller på parkeringsplass ved kirken. Utlegg for parkering i parkeringshus (en time på plan tre) refunderes med kroner 10 i blodbanken.

Åpningstider og kontaktinformasjon Blodbanken


Åpningstider og kontaktinformasjon Blodbanken:

Arendal
Blodbanken
3. etg i A-fløyen (samme som hovedinng.)
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Telefon: 37 01 42 94
Åpningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag: 08.00 – 12.30
Onsdag: 14.30 – 20.00
NB! Ikke timeavtale 17.30 og 18.00 onsdag
Fredag: 08.30 – 13.30 (kun plasmaferese)


Flekkefjord
Blodbanken
1. etasje sammen med medisinsk biokjemi
Engvald Hansensvei 6
4400 Flekkefjord
Telefon: 38 07 34 82 / 84
Åpningstider: Tapping av blodgivere foregår i hovedsak på mandager og onsdager, mellom kl. 08.00 og 11.00. 

Kristiansand
I Kristiansand holder vi til i 2. etasje i sykehuset. Gå inn hovedinngangen og ta heis A vis à vis informasjonen opp til 2. etasje. Det står Blodbanken på et skilt i taket til høyre når du går ut av heisen.
Telefon: 38 07 34 82/84
Åpningstider: Mandag til fredag fra kl. 07.30 – 15.00
Tapping av blodgivere foregår mellom kl. 07.30 og kl. 13.30

Mandal
Telefon: 38 07 34 82/84
38 07 96 15/20 (tirsdager)
Åpningstider: Tapping av blodgivere foregår mellom klokken 07.30 og 13.30.
Blodbanken holder til i 1. etasje i sykehuset.

Blodgivning under koronapandemien

Hjelp oss å opprettholde blodberedskapen. Sykehusets besøksbegrensing gjelder ikke friske blodgivere. Er du i tvil om du kan gi blod med tanke på smitte?

Se kriteriene her

Vil du gi rekonvalesensplasma?
Blodbanken søker blodgivere som har hatt koronainfeksjon. Antistoff hos slike givere kan hjelpe andre koronasyke.

Koronainfeksjon og blodgivning

Blodgiver?

Les vår informasjonsbrosjyre

Fant du det du lette etter?