HELSENORGE

Brudd i overarm

Brudd i overarm kan oppstå flere plasser og deles derfor inn i tre kategorier: Brudd øverst i overarmen (brudd i skulder), brudd midt på overarmen (overarmskaftbrudd) og brudd nederst i overarmen. Brudd helt nederst i overarmen går ofte inn i selve albueleddet og er mer omfattende.