Bryststimulering og håndmelking før fødsel

Bryststimulering og håndmelking før fødselen kan gi flere positive resultater. Det kan gjøre at melkeproduksjonen kommer tidligere i gang, og at du blir trygg på hvordan brystet og melkeproduksjonen fungerer. Ferdig håndmelket råmelk kan også være et viktig tilskudd i barnets første levedøgn, hvor melkeproduksjonen ikke er i gang for fullt.