HELSENORGE

Cochleaimplantat, førstegangsoperasjon, voksne

Cochleaimplantasjon kan gi deg bedre muligheter til å oppfatte lyd og tale dersom du ikke har tilstrekkelig hjelp av høreapparat.