HELSENORGE

CT av hjertet

Moderne CT-maskiner kan framstille hjertets kransårer raskt og på en trygg og enkel måte.