Kirurgisk poliklinikk

Digital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus. Innledning

Sårpasienter har ofte behov for langvarig behandling med hjelp fra sykehus og kommune. Mange av pasientene har nedsatt funksjonsevne, og flere har i perioder opphold på helsehus eller sykehjem, eller hjemmetjenesten i sin kommune. For disse pasientene kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og heller få utført sårkontroll med videokonsultasjon der de er.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Vekslingen mellom videokonsultasjoner og fysisk oppmøte på poliklinikk vil avhenge av utviklingen av såret og behov for ytterligere undersøkelser.

Videokonsultasjoner opprettes som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale på poliklinikk. Ved videokonsultasjon vil det bli opprettet en lenke til et sikkert digitalt rom der kommunikasjonen vil foregå. Denne lenken står i innkallelsen. 

Under

Den som behandler såret har på seg et kamera. Sykepleier på sykehuset ser såret på en pc-skjerm på sykehuset samtidig som pasienten får sårstell. Den som deltar i videokonsultasjonen vil gjøre de samme observasjonene som om pasienten skulle hatt kontrollen på sykehuset. Sykepleier på sykehuset har mulighet til å hente inn lege ved behov. Dersom det under videokonsultasjonen vurderes behov for kontroll med oppmøte på sykehuset, vil pasienten få tilbud om dette.

Etter sårskift vil videre plan og oppfølging avklares i samarbeid med pasienten. 

Etter

Sårbehandlingen dokumenteres i pasientjournal på sykehuset. Denne dokumentasjonen sendes digitalt til helsetjenesten i kommunen. Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

 Videre oppfølging vil følge vanlig rutine med hjelp av for eksempel hjemmesykepleie og sårkontroller på sykehuset.  

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?