HELSENORGE

Friluftssykehuset

Friluftssykehuset er et tilbud til deg som er under 18 år, og din familie, og som er i behandling på somatiske avdelinger på sykehuset. Det handler om å skape et godt sted i naturen. Gode omgivelser og naturopplevelser vekker glede, vitalitet og hjelper deg å slappe av. På dag tid er det også en del arrangementer og gruppetilbud knyttet til Friluftssykehuset.