HELSENORGE

Friluftsterapi for barn og unge

Friluftsterapi er et behandlingstilbud til barn og unge med psykiske helseutfordringer i alderen 16-18 år. Det kan være helseutfordringer som tanker og følelser som er vanskelige å forstå eller håndtere, depresjon, angst, lavt selvbilde, tilbaketrekking, tilpassingsproblemer, atferdsmessige utfordringer med mer. Du trenger ingen forkunnskaper eller spesielle fysiske forutsetninger for å bli med på friluftsterapi, men det er en forutsetning at du bør ha lyst til å delta.