ABUP

Friluftsterapi for barn og unge

Friluftsterapi er et behandlingstilbud til barn og unge med psykiske helseutfordringer i alderen 16-18 år. Det kan være helseutfordringer som tanker og følelser som er vanskelige å forstå eller håndtere, depresjon, angst, lavt selvbilde, tilbaketrekking, tilpassingsproblemer, atferdsmessige utfordringer med mer. Du trenger ingen forkunnskaper eller spesielle fysiske forutsetninger for å bli med på friluftsterapi, men det er en forutsetning at du bør ha lyst til å delta.

Innledning

Friluftsterapi er en spesialisert tilnærming til psykisk helsearbeid som kombinerer individuell og gruppebasert terapeutisk virksomhet med grunnleggende friluftsliv.

Det er et mål at du som deltaker opplever redusert symptomtrykk, økt livskvalitet og bedre selvbilde og mestringsfølelse etter endt friluftsterapi.

Andre gevinster kan være bedre fysisk helse, økte friluftskunnskaper og en rikere bevissthet om naturen rundt oss og vår plass i den.

Friluftsterapi kan tilbys både individuelt og i grupper, og være av ulik varighet, innhold og format. Alt fra «walk-and-talk»-på samtaler utendørs, til en vandretur i fjellet over flere dager med andre ungdommer.

Friluftsterapi benytter seg av helsefremmende kvaliteter i naturen som gir ro og reduserer stressnivået i kroppen. I tillegg kan det stimulere vår oppmerksomhet, øke energinivået, klarne tankene og hjelpe oss til å få tilgang på og prosessere følelser.

Vi benytter friluftsterapi for en rekke utfordringer:

 • Depressive symptomer

 • Angst

 • Psykose

 • Rusproblematikk

 • Kronisk utmattelse/ME

 • Atferdsvansker

 • Traumearbeid

 • Relasjonelle vansker i familien

 • Habilitering fra andre sykdomsforløp og/eller skader, eks. hjerneskade, kreft.

Vi tilbyr også friluftsterapi i ulike formater:

 • Individuelle polikliniske samtaler/øvelser. For eksempel «walk-and-talk», oppmerksomt nærvær i naturen.

 • Individuelle eller gruppebaserte utendørsaktiviteter. For eksempel terapeutisk klatring, friluftsgrupper, kajakkpadling, surfeterapi, dyreassistert terapi, hortikulturell terapi.

 • Gruppebaserte dagtilbud eller mer langvarige forløp. For eksempel ukentlige dagtilbud, friluftsterapi eller vandreturer over lengre tid.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Det er som oftest fastlegen som henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det finnes også annet helsepersonell som kan henvise, for eksempel helsesykepleier eller barneverntjenesten. På bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsveiledere vil vi vurdere om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Friluftsterapi krever i utgangspunktet ingen forberedelser av deg som deltaker. Før deltakelse vil terapeuten gjennomføre en samtale med deg hvor du mottar informasjon om tilbudet og hvor dere sammen utarbeider noen målsettinger knyttet til det du ønsker å få ut av behandlingen.

Dersom det er slik at du er i en ustabil fase, kan det hende at du blir rådet til å vente med å delta i gruppetilbud,og at dere begynner i et roligere og mer kortvarig individuelt terapiformat frem til du kjenner deg klar til å utfordre deg videre med gruppeformat og noe mer krevende friluftsbasert tilbud.

Under

Det er et tverrfaglig team bestående av terapeuter og pedagoger som står for friluftsterapien. Teamet har både terapeutisk, helsefaglig og friluftsfaglig kompetanse til å ivareta deltakerne på en helhetlig måte både fysisk og psykososialt.

Det er svært viktig at grunnleggende behov som trygghet, ernæring, drikke, tilstrekkelig varm/tørr og hvile blir ivaretatt. Det kan være krevende å forholde seg til et nytt miljø og være del av en gruppe over tid.

Friluftsterapi kan introdusere deg til en rekke ulike naturområder og aktiviteter av ulikt nivå slik at du kan finne det du trives med. Det er et selvstendig mål at deltakerne skal kjenne på mestring, trygghet og selvstendighet i naturen over tid.

Ta gjerne med deg en sekk med noe å drikke, litt ekstra proviant, og eventuelt ekstra klær. Dersom du ikke har sekk eller passende klær og fottøy, er det mulighet for å låne dette. Utendørsterapeutene bistår også med veiledning og bistand i forkant og underveis.

Etter

Friluftsterapi kan følges opp i nærmiljøet gjennom lavterskeltilbud og egenaktivitet, slik at naturbasert aktivitet kan bli en hverdagsressurs etter gjennomført behandlingsforløp, men også underveis.

Rammer for oppfølgingstilbud etter utskrivelse generelt kan variere mye, avhengig av tilgjengelig kompetanse og ressurser der du bor.

Vær oppmerksom

I friluftsterapi vil du ofte tidlig merke at tilstedeværelse, aktivitet og samvær i naturen kan virke inn på din opplevelse av motivasjon og mening over tid.

Dersom det å oppholde seg i naturen er nytt for deg, eller du kjenner deg utrygg på andre mennesker, kan det å bli trygg i samværet med andre og naturen likevel ta tid.

Friluftsterapi gir ikke bivirkninger i vanlig forstand, men du kan oppleve at det tidvis kan føles krevende og at du kan bli både fysisk og psykisk sliten, spesielt i etterkant av turer. Det er viktig at du deler utfordrende opplevelser med terapeutene/lederne og tar imot nødvendig støtte og hjelp underveis. Det er også viktig at du passer på å ta vare på deg selv, kle deg etter forholdene, og at du får i deg nok næring/drikke underveis ved lengre turer.

Da gjenstår det bare å ønske deg en riktig god tur.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Besøkstider

Av smittevernhensyn må alle besøk på sykehuset være avtalt på forhånd. Vet vi ikke at du kommer, kan du heller ikke går inn. Ring avdelingen​ du ønsker å besøke før du kommer til sykehuset.

​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger  
Barselavdelingen:
17.00 til 19.00 alle dager

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

 • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
 • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
 • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
 • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Tolk/Interpreter

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?