DPS Strømme

Fysisk trening ved psykiske lidelser, DPS Strømme

Fysisk trening innebærer regelmessig og strukturert styrke- og utholdenhetstrening, med intensitetsnivå og belastning som er tilpasset din fysiske form og dine preferanser. Det anbefales at du trener minst 150 minutter per uke fordelt på 2-3 treningsøkter over en periode på minst 8-12 uker. Nyere forskning viser god effekt av jevnlig og tilpasset fysisk trening på flere angstlidelser, depresjon og psykoselidelser.

Innledning

Fysisk trening er et tilbud som er basert på aktiv deltagelse fra pasientens side. Ved å forplikte seg til et slikt tilbud er det lettere for at man oppnår treningseffekt og at man når sine målsetninger. Det har lenge vært kjent at man bør drive styrke- og utholdenhetstrening for å oppnå treningseffekt på muskelstyrke og kondisjon.  De senere årene har  forskning også vist effekter av fysisk trening på angst, uro, depresjonssymptomer, psykosesymptomer, konsentrasjon, oppmerksomhet, minne, livskvalitet, sosial fungering og søvn. Disse effektene oppstår som følge av at det ved trening av en viss varighet og intensitet utskilles stoffer i hjernen som bidrar til å vedlikeholde og bedre hjernens funksjoner og strukturer.


Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Deltakelse i fysisk trening tilbys ofte som del av behandlingstilbudet ved lokalt DPS. Fysisk trening kan foregå enten individuelt eller i veiledete grupper, hvor hver deltager får et individuelt tilpasset treningsprogram. Din behandler henviser deg til instruktør for treningstilbudet, som igjen kontakter deg og avtaler en egen time hvor informasjon om tilbudet blir gitt.


Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Det er et krav om at man i spesialisthelsetjenesten skal benytte evidensbaserte metoder. Ved å bruke fysisk trening i behandling av psykiske lidelser er det flere hensyn som bør tas. Blant annet bør det undersøkes om det foreligger somatiske tilstander som medfører at fysisk trening eller fysisk testing ikke er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være ubehandlete eller ustabile hjerte- og karlidelser, eller alvorlig revmatologisk sykdom. Det anbefales også at du sammen med treningsinstruktøren forklarer hvilken motivasjon du har for å starte med fysisk trening, og hvilke målsetninger du har.


Under

I all behandling er det viktig at du sammen med din behandler blir enig om mål og metode for behandlingen. Det anbefales at du gir tilbakemeldinger på hvordan du opplever treningsprogrammet og øvrige rammer, slik at videre fysisk trening best mulig kan tilpasses deg. På denne måten antas det at din motivasjon for å fortsette med fysisk trening ivaretas på best mulig måte.

Det anbefales at all fysisk trening skal starte rolig, det vil si med lett til moderat intensitet ved utholdenhetstrening og belastning ved styrketrening. Dette er for at muskulatur, ledd, skjelett og andre kroppslige strukturer skal få tid til å venne seg til den nye belastningen og bevegelsesmåten. I tillegg antas det å bidra til å opprettholde motivasjon for fysisk trening ved å starte på et lavere nivå. I takt med at du blir i bedre fysisk form, vil treningen øke i intensitet og belastning for at du skal fortsette å oppnå ønsket effekt. Etter hvert som trening blir en del av din rutine og at kroppen samtidig venner seg til den økte belastningen, vil treningen gradvis øke i intensitet. Samtidig vil treningen hele tiden bli tilpasset din individuelle progresjon og dine preferanser. Generelt anbefales befolkningen å trene styrke med høy belastning og utholdenhet etter intervalltreningsprinsipper med høy intensitet for å oppnå maksimal effekt av treningen. Dette er et mål som skal nås over tid ved gradvis å øke nivået på treningen.

Du vil få tilbud om å føre treningslogg under deltagelsen i treningstilbudet. Dette kan gjøres av flere årsaker, hvor økt motivasjon ved å få et visuelt bilde på din egen progresjon er blant dem. I tillegg vil du få tilbud om å gjennomføre fysisk testing lik den du gjennomførte i forbindelse med oppstart av trening, for å undersøke effektene av trening på styrke og utholdenhet underveis i treningsperioden din.

Du kan når som helst underveis i treningsperioden be din treningsinstruktør om å hjelpe deg med å tilpasse din trening etter hvert som du får flere eller nye behov eller preferanser.


Etter

Etter endt deltagelse i fysisk trening anbefales du å fortsette med regelmessig fysisk trening i henhold til gjeldende anbefalinger og retningslinjer.

Ved å opprettholde gode treningsvaner vil det være lettere å vedlikeholde både fysisk form i tillegg til motivasjonen for å fortsette å ha fysisk trening som en del av din hverdag. I tillegg vil du få tilbud om å gjennomføre en avsluttende fysisk test lik den du gjennomførte i forbindelse med oppstart av treningstilbudet, for å måle effektene av treningen din på styrke og utholdenhet.


Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Du kan endre/avbestille timen ved å kontakte avdelingen hvor du har fått timeavtale eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Blomster og parfyme

Mange ønsker å gi en blomsterhilsen når de besøker en pasient på sykehuset, men på grunn av allergier og infeksjonsfare er flere av våre avdelinger blomsterfrie. Vi setter pris på om du som ønsker å ha med en oppmerksomhet til pasienten velger noe annet enn blomster.

Endel pasienter reagerer også allergisk på parfyme eller kremer med parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette.

Fotografering, filming og lydopptak

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Sykehusprestene

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 906 10 600

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Tolk/Interpreter

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Fant du det du lette etter?