Helse og arbeid for deg med muskel og skjelettplager (rehabilitering)

Fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)

Helse og arbeid er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud til personer med muskel/skjelettplager som ønsker å øke sin arbeidsevne eller stå mer stabilt i arbeid eller studier på tross av sine plager. Vi tar imot pasienter med ulik grad av tilknytning til arbeidslivet, fra dem som står i full jobb men er i fare for å bli sykemeldt, til dem som er sykemeldt, på AAP eller har uførepensjon men ønsker å komme inn i arbeid. Vi tar også imot pasienter som ønsker å øke sin evne til å gjennomføre utdanning på tross av muskel/skjelettplager. For enkelhets skyld vil begrepet arbeid bli brukt i den videre beskrivelsen av tilbudet, men beskrivelsen er også gjeldende hvis økt fungering i studiehverdag er målet.

Innledning

En god del pasienter opplever å sitte igjen med plager selv etter å ha gjennomført det som er anbefalt utredning og behandling. Målet for rehabiliteringen ved Helse og arbeid er ikke å fjerne plagene, men derimot å bidra til at pasientene klarer å delta i arbeidslivet på en meningsfull og bærekraftig måte på tross av sine plager. Dette kan for mange også virke positivt inn på plagene. Tilbudet er tverrfaglig noe som betyr at du vil treffe personer med ulik fagbakgrunn. Teamet ved poliklinikken består av arbeidsveileder, overlege, spesialfysioterapeut, spesialergoterapeut og psykologspesialist.

Henvisning og vurdering

Inntakskriterier

  • Du har som mål å opprettholde og/eller komme tilbake i jobb eller studier.

  • Du ønsker å samarbeide med det tverrfaglige teamet for å nå dette målet.

  • Det er også ønskelig at du før henvisning til rehabiliteringen har gjennomført det som er anbefalt av utredning og behandling for dine helseplager.

Tilbudet egner seg ikke for personer med pågående alvorlig psykisk lidelse og/eller rusavhengighet.

Henvisning

Din fastlege eller en spesialist kan henvise til tilbudet. Når vi mottar din henvisning blir den vurdert av lege som avgjør om du får tilbud om et forløp ved Helse og arbeid eller ikke.

Sjekkliste for henvisning

Følgende opplysninger, i tillegg til vanlig personalia, bør være nedfelt i henvisningen:

  • Mål for rehabiliteringen
  • Oversikt over aktuell utdannings-, arbeids- og trygdestatus, relevant sykemeldingsanamnese, tidligere vurderinger av arbeidsevne og aktuelle planer
  • Aktuell sykehistorie
  • Oversikt over tidligere sykdommer og helseutfordringer
  • Oppsummering av gjennomført utredning, behandling og rehabiliteringstiltak samt effekten av gjennomførte tiltak, også av det som har foregått ved SSHF
  • Oppdatert medisinoversikt
  • Relevante epikriser

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Du får først en time hos lege for kartlegging av din muskel/skjelettproblematikk, tidligere utredninger og behandlinger, øvrig helse- og livssituasjon samt dine mål for deltakelse i arbeidslivet. På legepoliklinikken blir det sammen med deg gjort en vurdering om videre forløp i Helse og arbeid er hensiktsmessig.

Etter time med lege går du videre til tverrfaglig arbeidsfokusert utredning. Hensikten med utredningen er at du selv skal få reflektert høyt om dine mål, dine erfaringer og din situasjon samt at fagpersonene i teamet skal få den informasjonen de trenger for å kunne gi faglige anbefalinger om videre tiltak.

2. Under

Utredningen starter med en gjennomgang av vår helhetlige rehabiliteringsmodell. Du får så noen oppgaver som har til hensikt å gi økt klarhet i hva som er dine mål for arbeid og hva du vil prioritere i ditt liv. Dagen fortsetter med kartlegging av arbeidssituasjon og -historie, din fysiske funksjon og psykiske helse. For at arbeidsrettet rehabilitering skal være effektiv må prosessen styres og drives fremover av deg, og dette blir vektlagt i alle deler av forløpet. Utredningen konkluderer med at vi sammen utformer en skriftlig plan som synliggjør dine mål og tiltak du har tro på. Denne planen blir styrende for det videre rehabiliteringsforløpet.

Etter at vi sammen har utarbeidet en rehabiliteringsplan vil du bli tildelt en koordinator som vil være din kontaktperson gjennom forløpet. Din koordinator vil også gi deg individuell oppfølgning på arbeidsområdet. Rehabiliteringsplanen inneholder ofte samarbeid med din arbeidsgiver, fastlege og NAV-saksbehandler, eventuelt hvordan du kan komme i gang med arbeid hvis du i dag ikke har tilknytning til en arbeidsplass. Du kan også få kortere oppfølgning fra andre fagpersoner i teamet hvis det er behov for det.

Helse og arbeid inneholder også rehabiliteringstilbudet «Klar for jobben» der du får kunnskap som belyser hvorfor mange opplever langvarige smerter selv når undersøkelser ikke viser skader i kroppen, hvordan du kan leve bedre med din helseutfordring og hvordan du kan øke din evne til å jobbe på tross av langvarige plager.

3. Etter

Varigheten på oppfølgningen i Helse og arbeid tilpasses den enkelte, men har en øvre ramme på tre måneder. Alle får en avslutningssamtale med sin koordinator og teamets lege der vi går gjennom hva som har vært målsettinger for rehabiliteringsperioden, hva som har blitt gjort, hvor du er i dag og hva som er planen videre. Du og din fastlege mottar sluttrapport etter endt oppfølgning. Hvis du ønsker at rapporten sendes til andre aktører kan du si ifra om dette.

Kontaktinformasjon

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR)
Telefon
38 14 93 00
E-post
Postadresse
Postboks 416, 4604 Kristiansand
Bispegra 40
Besøksadresse
Bispegra 40(Kart)
Bispegra 40, 4632 Kristiansand
mandag 38 14 93 00
fredag 38 14 93 00
E-post

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Besøkstider

​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon. Du finner oversikt over sykehusets avdelinger her.

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager.

Flekkefjord:
Kirurgisk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Medisinsk avdeling:
Klokken 14.00-15.00
Helg og helligdager: 18.00-19.00
Fødeavdeling:
17.00-19.00
Intensiv avdeling:
Ingen fast visittid

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager.
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helger.   

Barselavdelingen:

17.00 til 19.00 alle dager

Kiosk og kafeteria

Kiosk
Du finner kiosken i 1. etasje i hovedbyggets vestibyle.

Åpningstider:
Hverdager: 08.00-21.00
Lørdag: 09.30-20.00.
Søndag: 12.00-20.00.

I kiosken kan du blant annet kjøpe aviser, ukeblader, frukt, sjokolade, kjeks, is, leskedrikker, blomster, kort og diverse gaveartikler.

Kafeteria
"Kilden" kafeteria er plassert sammen med kiosken og har samme åpningstider.

Kafeteriaen serverer blant annet rundstykker, baguetter, salat, kaker, hamburgere og pølser.

Mobilvett

Vi oppfordrer alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter. Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på lydløs eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Parkering

Alle som ønsker å parkere på sykehusets område må løse ut billett ved ankomst. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
I enkelte perioder, f.eks ved mye snø, kan det være vanskelig å finne p-plass. Vi anbefaler derfor å være ute i god tid.

Priser:

Arendal

Per time: 14,- Maks pris per dag 75 Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Flekkefjord

Per time: 14,- Ingen makspris Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Kristiansand

Per time: 14,- Maks pris per dag 75 Helg / helligdager + 20:00 til 08:00: Gratis

Obs: egne priser på taket av parkeringshus, ved hovedinngang:

1. time: kr. 19,-  2. time: kr. 22,-  3. - 6. time: kr. 29,-

På sykehuset er det mulig å betale parkering med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

I Arendal og Kristiansand kan det lønne seg å gjøre en dagsbillett om til et 14-dagers kort. Dette gjøres i billettautomatene og koster kroner 500.

For el-biler gjelder følgende:
Arendal: Elbiler kan stå gratis på områder skiltet maks 1, 2 eller 3 timer. På andre områder må det betales avgift fra første time.
Kristiansand: Elbiler betaler avgift fra og med første time.
Flekkefjord: Fritak for avgift.

Det er begrenset antall ladestasjoner på sykehuset. Du kan derfor ikke basere deg på å få ladet bilen mens du er inne som pasient eller besøkende.

Blodgivere parkerer gratis på sykehuset. Nærmere informasjon fås i blodbanken.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering utenfor bom. I tillegg er det anviste HC-plasser i nærheten av
hovedinngangene. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Røykfritt sykehus

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.