Kommunikasjonstiltak, barn - alternative og supplerende