HELSENORGE

RUS - kurs for pårørende berørt av andres misbruk eller avhengighet

Velkommen til mestringskurs for pårørende berørt av andres misbruk eller avhengighet av rusmidler.

Kurset er for deg som

  • Ønsker økt læring og mestring som pårørende
  • Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter
  • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv
  • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer
  • Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet

Innhold

  • Å være pårørende: Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv
  • Familiens verden: Kultur og roller som kan oppstå i familier som er berørt av rus
  • Å leve med belastninger: Mestringsstrategier
  • Veien videre: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre

Praktiske opplysninger

Bindende påmelding til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 
      Arendal tlf.: 37 01 95 00
      
Kristiansand tlf: 38 13 26 00

Kursavgift: egenandel kr. 300,-

Skriv gjerne ned ting du lurer på, og ta med spørsmålene på kurset.


Fant du det du lette etter?