HELSENORGE

Lungefunksjonsmåling (PEF) hos barn og unge

Lungefunksjonsmåling (PEF) måler den raskeste utpusten barnet eller ungdommen kan klare. PEF måles i liter/minutt. Dette er en enkel pusteprøve som kan utføres hjemme og som følger variasjonen i lungefunksjon over tid.