Medikamentprovokasjon av barn og unge

Dette er en test for å finne ut om barnet/ungdommen er allergisk mot et medikament.