Medikamentprovokasjon av barn og unge

Dette er en test for å avklare om det kan være allergisk reaksjon på et medikament.