Miltskade hos barn og ungdom - operasjon

Målet med behandlingen er å stanse eventuell blødning, forhindre blødningssjokk og bevare miltens funksjon om mulig. Hvis blødningen ikke stopper spontant, må enten blødningen stoppes med kateterteknikk (embolisering) av miltarterien ellers kan operasjon være nødvendig. Dersom operasjon er nødvendig vil milten i de fleste tilfeller fjernes (splenektomi). Ikke-operativ behandling, med eller uten miltarterieembolisering, kan gjennomføres i 85-90 % av tilfellene og da bevares miltfunksjonen.