Pasient- og pårørendeopplæring

​For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Ved Lærings og mestringssenteret tilbyr vi en rekke kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over en rekke diagnoser, tilstander og situasjoner.

Kurs for pasienter og pårørende

07.03 tirsdag

Mestringskurs for deg som har nedsatt blodsirkulasjon i beina.

8 ukers mestringskurs for deg som har nedsatt blodsirkulasjon i beina (PAS) og du som er pårørende.

15.03 onsdag

Mestringskurs: Å leve bedre med seg selv og andre

3-dagers mestringskurs om identitet, følelser og kommunikasjon

15.03 onsdag

Mestringskurs for deg som har bipolar lidelse

11 ukers mestringskurs for deg som har bipolar lidelse.

21.03 tirsdag

Startkurs

Kurs over 2 dager, startkurs for deg med nyoppdaget Diabetes type 2.

28.03 tirsdag

Mestringskurs for deg som har fått diagnosen ME og CFS (kronisk utmattelsessyndrom)

Mestringskurs over seks dager for deg som har fått diagnosen ME og CFS (kronisk utmattelsessyndrom)

29.03 onsdag

Mestringskurs for deg som har Parkinson

Todagers kurs for deg som har Parkinson og du som er pårørende

20.04 torsdag

Mestringskurs for deg som har Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)

Mestringskurs over to dager for deg som har Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) og deg som er pårørende.

20.04 torsdag

Mestringskurs for deg som er behandlet for tarmkreft

Todagers mestringskurs for deg som er behandlet for tarmkreft og du som er pårørende.

08.05 mandag

Mestringskurs for deg med fatigue eller tretthet etter kreftbehandling

Kurset går over 2 dager og er for deg som er behandlet for kreft og har fått diagnosen Fatigue i etterkant.

11.05 torsdag

Informasjons- og mestringskurs for deg som har RA/revmatoid artritt (leddgikt) og Psoriasisartritt

En dags kurs Kurset er for deg som har fått diagnosen RA/revmatoid artritt (leddgikt) og Psoriasisartritt

Se flere kommende arrangementer ()

Stressmestingskurs - i Arendal

Kurset går over 8 ganger, med utgangspunkt i oppmerksomhetstrening/mindfulness. Kurs for deg som står i fare for å bli sykemeldt, eller som allerede er det (Raskere Tilbake).

Stressmestingskurs - i Flekkefjord

Kurset går over 8 ganger, med utgangspunkt i oppmerksomhetstrening/mindfulness. Kurs for deg som står i fare for å bli sykemeldt, eller som allerede er det (Raskere Tilbake).

Se flere faste arrangementer ()

E-læringskurs for pasienter og pårørende

Her finner du våre e-læringskurs for pasienter og pårørende. Kursene fungerer kun via datamaskin.
Avspenningstrening

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg: Bedre beslutninger - bedre helse

Søvnskole

Om lærings- og mestringssenteret

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.

Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende

  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell

  • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp

  • helsefremmende og forebyggende arbeid

  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

For å nå målet om bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende.  Tilbudene gjelder tilstander knyttet til feltene somatikk, rus og psykiatri. Lærings- og mestringstilbudene kan ha individuell tilnærming, men er hovedsakelig gruppebaserte: - for eksempel kurs, temamøter og fagdager.

Nasjonalt nettsted for pårørende

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende er krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret