Pasient- og pårørendeopplæring

​For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Ved Lærings og mestringssenteret tilbyr vi en rekke kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende.

Kurs for pasienter og pårørende

E-læringskurs for pasienter og pårørende

Her finner du våre e-læringskurs for pasienter og pårørende.
Kursene fungerer kun via datamaskin og de markert med * kjører bare på datamaskin med Flash-player.

Avspenningstrening - tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, uro og irritasjon*

Hydrocephalus

KOLS: E-læring for pasienter og pårørende*

Lavt stoffskifte

Høyt stoffskifte

Tinnitus og øresus*

Oppmerksomhetsøvelser

Samvalg: Bedre beslutninger - bedre helse

Søvnskole*

*) fungerer kun via datamaskin som har installert Flash-player.

Om lærings- og mestringssenteret

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for pasienter, pårørende, erfarne brukere og helsepersonell.

LMS arbeider for at pasienter og pårørende skal få økt kunnskap og bedre ferdigheter for å kunne mestre langvarig sykdom og helseutfordringer.

Lærings- og mestringstilbudene utvikles i samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere for å sikre en pasientsentrert helsetjeneste.

Arbeidsområder:

  • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende

  • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell

  • lærings- og mestringstilbud inn i sømløse pasientforløp

  • helsefremmende og forebyggende arbeid

  • pedagogiske verktøy for helsepersonell

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstjenester skal legge til rette for at pasienter tilegner seg kunnskap som grunnlag for å kunne ta beslutninger om egen helse, og ferdigheter til å mestre hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

For å nå målet om bedre egenmestring, organiseres tverrfaglige opplæringstilbud for pasienter og pårørende.  Tilbudene gjelder tilstander knyttet til feltene somatikk, rus og psykiatri. Lærings- og mestringstilbudene kan ha individuell tilnærming, men er hovedsakelig gruppebaserte: - for eksempel kurs, temamøter og fagdager.

Nasjonalt nettsted for pårørende

Er du pårørende? Ingen er viktigere støttepersoner ved alvorlig sykdom enn pårørende. Å være pårørende er krevende. På nettsiden for pårørendesenteret finner du tips og råd, informasjon om rettigheter og lenker til lokale hjelpetilbud. Du kan også lese historier fra andre pårørende, samt chatte med en veileder.

Pårørendesenteret

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.