RIB

PIH Multi

PIH Multi er et gruppebasert, intensivt trenings- og behandlingstilbud til førskolebarn med cerebral parese med et grovmotorisk funksjonsnivå (GMFCS-nivå) IV og V og lignende komplekse funksjonsnedsettelser.

Innledning

Programmet strekker seg over ca. ett år, og ny gruppe starter en gang i året. Programmet veksler mellom behandlingsopphold i Kristiansand (inntil seks uker fordelt på tre opphold), og oppfølgende trening i barnets hjem og barnehage. Målsettingen med tilbudet er å bidra til å optimalisere barnets utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse (kognitive og sosiale ferdigheter).

Før

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å sende et kort videoopptak som viser barnet i aktivitet, lek og samspill i hverdagen. Vi snakker sammen med dere på telefon, og har et oppstartsmøte før det første behandlingsoppholdet. Under oppstartsmøtet ønsker vi at både foreldre/foresatte og fagpersoner deltar. Her får dere mer informasjon om hva deltakelse i PIH programmet innebærer. Foresatte vil bli informert om programmets innhold, behandlingsprinsipper og etablering av målrettet teamarbeid mellom foresatte og lokale fagpersoner. Det er nødvendig at minst en forelder/foresatt deltar i opplæringen gjennom hele programperioden i Kristiansand. I tillegg ønsker vi at begge foreldre/foresatte deltar noe samtidig både under behandlingsoppholdene og ved samarbeidsmøter som finner sted mellom oppholdene. Vi ønsker at foresatte skal få samme informasjon fra oss og sammen kunne delta i målvalg for deres barn og få en felles erfarings- og kunnskapsbasis.

Under

I løpet av året dere deltar i PIH Multi, er det tre gruppeopphold i Kristiansand, hvert på ca. to uker. 

Foreldre/foresatte innehar unik kunnskap om eget barn. Kunnskapen og prioriteringene fra foreldre, lokale fagfolk og oss i RIB, danner grunnlag for å sette mål for barnets trenings- og stimuleringstiltak. Aktiviteter som stimulerer ferdigheter til at det enkelte barn skal nå sine mål, gjennomføres hver dag sammen med dere foreldre. Vi tilstreber å finne tiltak som i seg selv er motiverende for barna, med fokus på musikk, lek og lystbetonte aktiviteter. Sentralt står også undervisning, veiledning og samtaler om barnets tilstand og utfordringer, og om hva som best mulig kan fremme dets utvikling. Utfra kunnskap om at alle barn utvikler seg best innen en familie hvor foreldrene er trygge, tydelige og mestrende, legger vi også vekt på å bistå de av dere foreldre som opplever utfordringer til å finne en god balanse og mestring av familielivet.

Det inngår også enkelte temakvelder for dere foreldre der ulike aktuelle temaer kan drøftes.

Det legges opp til organisert samarbeid med barnets lokale fagfolk. Lokale fagfolk inviteres til å delta under behandlingsoppholdet og ved undervisning og samarbeidsmøter. Sistnevnte kan eventuelt gjøres per videokonferanse.

Foreldre og barn kan bo i sykehusets familiehus under gruppeoppholdene.
Mellom gruppeoppholdene fortsetter dere foreldre sammen med barnets lokale fagfolk treningen og stimuleringen hjemme og i barnehagen. TS-teamet (trenings- og stimuleringsteamet) som RIB anbefaler dannet under deltakelsen, drøfter med jevne mellomrom tiltakene og justerer mål og tiltak til barnets behov. RIB sine fagfolk er tilgjengelige for råd og veiledning per telefon/post.

Etter

Etter hvert habiliteringsopphold utformes en oppsummerende rapport som sendes til foreldre, henviser og fastlege etter avtale med dere foreldre.

Lokale fagfolk og dere foreldre anbefales å ha jevnlige samarbeidsmøter (TS team) mellom gruppeoppholdene og fortsette det nære samarbeidet også etter deltakelsen i PIH Multi.

Fagfolk i RIB kan kontaktes via telefon og post i mellomperioder.

Ved avslutning av deltakelsen i PIH Multi, vil videre habiliteringsoppfølging skje som før deltakelse. Det vil si ved barnets HABU/henviser i samråd med fagfolk i kommunen og foresatte.

Kontaktinformasjon

Pasientreiser

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Avbestille/endre time

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 90 61 06 00

Barn og unge i familien?

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

Familiehuset

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

Kontaktlege

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Parkering Habu og RIB

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

Pleiepenger

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

Trådløst internett

​Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset. Se etter SykehusGjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

Vannkoppsmitte

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.

Fant du det du lette etter?