HELSENORGE

Rehabiliteringstilbud

Koordinerende enhet hjelper deg som har bruk for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan.

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Individuell plan og koordinator skal bidra til at pasienter får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset behandlingstilbud. 

Koordinerende enhet har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og fungerer som kontaktpunkt for samarbeid.   

Ta kontakt dersom du har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, læring - og mestring, individuell plan i Agder og Helse Sør-Øst.

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet (RKE) har oversikt over - og gir informasjon om - offentlige og private habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseregion sør-øst.

Regional koordinerende enhet

Informasjonstelefon for rehabilitering

ReHabiliteringstelefonen - 800 300 61 - er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Informasjonstelefon for rehabilitering

Fant du det du lette etter?