Retinoblastom

Retinoblastom er en sjelden kreftsvulst som oppstår i ett eller begge øyne fra umodne netthinneceller hos barn. Det er forårsaket av en genetisk defekt i en eller alle netthinnecellene.

Innledning

Flere typer behandling brukes og kombinasjoner av disse er ofte nødvendig.

Henvisning og vurdering

Alle med retinoblastom i Norge utredes og behandles ved Øyeavdelingen og Barneklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Ved mistanke om retinoblastom skal legen ta kontakt med barneøyelege ved Øyeavdelingen. Barnet tas raskt imot for undersøkelse.

Ved behov for cellegift henvises barnet til Barnekreftavdelingen.

Pasientkoordinator ved øyeavdelingen organiserer det praktiske rundt oppholdet ved Øyeavdelingen.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Om barnet har ett eller flere av tegnene under, skal du oppsøke lege raskt. Selv om symptomene under er vanlige ved retinoblastom, kan de også oppstå ved andre øyesykdommer.

Hvit refleks

Om svulsten er stor, kan rød refleks forandres, og man får en hvit pupill, leukocoria. Dette skjer fordi lyset reflekteres fra svulsten istedenfor fra netthinnen. Ofte kan foreldre se dette på foto tatt med blitz fra kamera.

Skjeling (strabisme)

Er det nest vanligste symptomet ved retinoblastom. Hvis svulsten ligger sentralt i øyet, påvirkes synes til barnet. Dette kan føre til skjeling.

Barnet må først undersøkes av øyelege. Ved mistanke om retinoblastom legges alle i narkose for grundigere øyeundersøkelse. Dette for å diagnostisere og kartlegge om svulsten er ensidig eller finnes i begge øyne. Det kan være en eller flere svulster i et øye.

Svulsten/svulstene kartlegges også med

Ultralyd: Måler kreftsvulstens størrelse og viser eventuelt kalkinnhold.

MR av øyet og hjernen: Tas for å sjekke at det ikke er noen svulst utenfor øyet. MR skiller best svulsten fra omgivende vev.

Behandling

Flere typer behandlinger brukes og kombinasjoner av disse er ofte nødvendig.

Cellegift

Retinoblastom behandles som regel med cellegift først. Det gis vanligvis seks kurer med kombinasjon av følgende cellegifter: Vinkristin, Carboplatin og Etoposid, med 3-4 ukers mellomrom. Behovet for tilleggsbehandling vurderes ved hver øyeundersøkelse. I enkelte tilfeller gis en tilleggsbehandling med cellegiften Melphalan direkte i en av blodårene i øyet. Dette gjøres ikke i Norge, men vi har et godt behandlingssamarbeid med utenlandske helseforetak.

Kryobehandling

Vevet fryses til – 70 C for å ødelegge blodforsyningen til mindre, perifere svulster.

Laser

Det benyttes ulike typer laser for å ødeøegge blodforsyningen til små svulster, særlig de som ligger langt bak i øyet.

Strålebehandling

Stråleplate på øyet vurderes ved egnede svulster. Den legges utenpå øyet over svulstområdet inne i øyet. Da stråles kun svulsten og ikke omkringliggende vev.

Fjerning av øyet, enukleasjon

Fjerning av øyet kan brukes som første behandling ved ensidig svulst. Det benyttes særlig når svulsten ved diagnosen er så stor at det ikke er mulig å bevare noe syn. Dersom undersøkelsen av det fjernede øyet viser tegn til spredning ut av øyet, er behandling med cellegift eller stråle-behandling nødvendig. Fjerning av øyet kan bli nødvendig hvis annen behandling ikke gir kontroll på kreftsvulsten.

Oppfølging

Barnet følges med regelmessige kontroller på øyeavdelingen, de første årene gjøres kontrollene som oftest i narkose. De barna som har fått cellegift kontrolleres også av barnelegene. Det gjøres øyeundersøkelse av foreldre og søsken.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Fant du det du lette etter?