HELSENORGE

RISK

RISK er et behandlingstilbud til barn og unge i alderen 12-17 år med angst- eller tvangslidelser. Ved å møte andre ungdommer og deres foreldre i såkalte flerfamiliegrupper utsetter ungdommene seg for sine redsler og fobier uten å ty til andre trygghetsstrategier.