HELSENORGE

Røntgen av tykktarm hos barn

Dette er en røntgenundersøkelse hvor vi bruker kontrast for å fremstille endetarm og tykktarm.