HELSENORGE

Røntgen - transittid, tykk og -endetarm

Undersøkelsen måler passasjetiden av avføring gjennom tykk- og endetarm. Samtidig kan man se om det er opphopning av avføring i forskjellige avsnitt av tarmen.