Spyttprøve

Vi bruker spytt når vi skal undersøke stresshormoner (kortisol) i kroppen. Prøvene kan du ta hjemme og deretter sende eller levere dem til laboratoriet.