HELSENORGE
Radiologisk, Kristiansand

Trombektomi (mekanisk fjerning av blodpropp)

Trombektomi er en metode som i den helt akutte fasen av et hjerneslag kan brukes for å fjerne en blodpropp som har tettet en større blodåre i hjernen. Behandlingen har for alvor blitt tatt i bruk de siste årene og representerer et stort medisinsk fremskritt.

Innledning

Målet med behandlingen er å begrense volumet av skade i hjernen ved å gjenopprette blodforsyningen. Jo mindre skade i hjernen, jo bedre funksjonsnivå etter hjerneslaget.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

De pasientene som får hjerneslag fordi en større blodåre i hjernen brått har tettet seg, kan behandles med trombektomi. En viktig forutsetning er at behandlingen kan utføres i løpet av de første timene etter hjerneslaget. Symptomene som følger av en slik tett blodåre er de samme symptomene som ved andre typer hjerneslag, men de er ofte mer alvorlige. Om trombektomi kan utføres blir bestemt av legene på grunnlag av tid som er gått siden hjerneslaget, din samlede helsesituasjon, og funn på CT- eller MR-bilder av hjernen.

Under

Trombektomi er en metode vi bruker for å fjerne en blodpropp som har tettet en større blodåre i hjernen, og som dermed hindrer blodstrømmen til en del av hjernen. Målet med behandling er å få ut blodproppen slik at blodstrømmen kan gjenopprettes.

Behandlingen blir utført av spesialopplærte røntgenleger på et spesialrom (angiografi laboratorium). Vi fører et kateter inn i pulsåren i lysken og opp gjennom hovedpulsåren (aorta) og inn i hjernen mot blodproppen. Prosedyren blir gjort enten i våken tilstand med hjelp av beroligende legemidler (sedering), eller ved bruk av narkose (generell anestesi).

Prosedyren kan vare opp til noen timer.  I rundt 4 av 5 tilfeller lykkes vi med å fjerne blodproppen. Ved vellykket operasjon kommer det igjen blod til de områdene i hjernen som forsynes av den tilstoppete blodåren.
 

Etter

Etter prosedyren får du tid å våkne til. Du blir liggende på en intensiv- eller overvåkningspost på sykehuset det første døgnet. En sykepleier observerer deg tett det første døgnet. Dagen etter prosedyren tar vi rutinemessig nye CT- og eller MR bilder for å vurdere forholdene i hjernen. Ved vellykkete prosedyrer vil du merke at evnen til bevegelse og eventuelt tale og syn har kommet tilbake.
 
Det kan forekomme komplikasjoner i form av hjerneblødning eller skade av blodårer. Men komplikasjonsfrekvensen er lav og ligger på omtrent 5 %. Dødsfall knyttet til prosedyren forekommer en meget sjelden gang. Bedringen av symptomer kan forekomme en tid etter selve prosedyren og påvirkes også av din evne til opptrening. Alle pasienter med hjerneslag får en 3-månederskontroll ved sitt lokalsykehus. Ved behov kan du avtale tidligere kontroller med behandlende avdeling.

Du får resept på medisiner for å forebygge hjerneslag før du blir skrevet ut fra sykehuset.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?