HELSENORGE

Vakumbiopsi av bryst

For å kunne stille en sikker diagnose kan det være nødvendig å ta en vevsprøve av noe en har funnet ved mammografi og som ikke viser på ultralyd. Vakumbiopsi blir først og fremst benyttet for å avklare årsaken til forkalkinger i brystene.