HELSENORGE

Familieforskning

Klinisk forskning for Familie og Foreldre med barn 0-18

Forskningsfokus

Forskergruppen fokuserer på å undersøke og utvikle familie- og foreldreintervensjoner som skal bedre barns psykiske helse i hele aldersspennet fra 0 til 18 år og tilknyttende tematikk.

Forskningsgruppens medlemmer

 • PhD, Rune Zahl-Olsen
 • PhD, Kari Vik
 • PhD, Indra Simhan
 • PhD, Eli-Anne Myrvoll Blomkvist
 • PhD, Tom Østergård
 • PhD, Anne Helgeland
 • PhD kandidat, Thomas Bjerregaard Bertelsen
 • PhD kandidat, Linda Severinsen
 • PhD kandidat, Yngve Kolltveit
 • Forskningskontakt, Margit Langerak. Familieenheten Abup Kristiansand
 • Forskningskontakt, Siri Vaaje. Familieklinikken Abup, Arendal

Eksterne: 
 • Professor, Frode Thuen, Høgskulen på Vestlandet
 • Professor, Helene Amundsen Nissen-Lie, Universitetet i Oslo
 • PhD, Jan Reidar Stiegler, Institutt for Psykologisk Rådgivning, Bergen,
 • PhD, Ben Shahar, The Hebrew University in Jerusalem
 • PhD, Terje Tilden, Forskningsinstituttet ved Modum Bad

Kontakt

PhD, Rune Zahl-Olsen; Rune.Zahl-Olsen@sshf.no, tlf: 38 07 62 34

Pågående doktorgradsprosjekt

Linda Severinsen; Effectiveness of Emotion Focused Skills Training for Parents of Distressed Children.2021-2025. 

Yngve Kolltveit; How Does Emotion Focused Skills Training Cause Change? 2022-2026.

Andre prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

Small kids, Big impact: evaluating mental health interventions for vulnerable preschoolers. 2022-2025, Indra Simhan, Post-Doc prosjekt

Effectiveness and satisfaction with the Gottman couple enhancement course. 2020-2023, Rune Zahl-Olsen

Fant du det du lette etter?