HELSENORGE

NevroforskSør

Forskning på nervesystemet og sykdommer i nervesystemet.

nevroforsk sør.jpg

​​​Forskningsgruppens medlemmer

 • Unn Ljøstad, PhD
 • Randi Eikeland, PhD
 • Karen Herlofson, PhD
 • Pauline Do, nevrolog
 • Ingvild Leiknes, nevrolog
 • Åslaug Lorentzen, PhD
 • Åse Mygland, PhD
 • Harald Reiso, PhD
 • Stine Schikora-Rustad
 • Anne Marit Solheim, PhD-stipendiat
 • Mary-Helen Søyland, PhD-stipendiat
 • Erik Thortveit, nevrolog
 • Arnstein Tveiten, PhD
 • Solgunn Ongre, PhD-stipendiat
 • Siv Pettersen, spesialsykepleier
 • Jon Marius Ørnes, PhD-stipendiat
 • Halvor Øygarden, PhD-stipendiat

Kontakt

Leder: Unn Ljøstad,  Unn.Ljostad@sshf.no 
Styremedlemmer: 
Randi Eikeland
Erik Thortveit
Siv Pettersen

Pågående doktorgradsprosjekt

Solgunn Ongre: ParkVest: Funksjonsevne og forekomst av motoriske og ikke-motoriske problemer hos ny diagnostiserte pasienter med Parkinsons sykdom.

Anne Marit Solheim: BorrSci: Sammenlikning av 2 og 6 ukers doksysyklinbehandling ved nevroborreliose, en randomisert, double-blindet, placebo-kontrollert, multisenter studie.

Mary-Helen Søyland TWIST: Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial.

Jon Marius Ørnes: Effect of intravenous immunoglobulins on painful sensory neuropathy evaluated by aggregated N-of-one trial.

ProsjekterFant du det du lette etter?