HELSENORGE

SørFRA

​SørFRA​ (Sørlandet Sykehus’ Forskning på Rus- og Avhengighetsbehandling) ​ ​

​Forskn​​​​ingsfokus​​​

1. 12-trinnsbasert behandling og selvhjelpsgrupper
​2. Barn, familier og pårørende til personer med rusmiddelavhengighet
3. Forøvrig engasjerer vi oss i enkeltprosjekter etter ønske fra egen organisasjon og prosjekter der det er mulighet for ekstern finansiering

​Medlemmer

​ Gruppeleder​​

- John-Kåre Vederhus (PhD)

​​- Anne Taraldsen Heldal (PhD)
- Marianne Møretrø Flak (PhD)
- Karin Berle Gabrielsen (PhD stipendiat)
- Ann Tarja Karlsson (PhD stipendiat)
- Endre Dahlen Bjørnestad (PhD stipendiat)
- Cathrine Hørte (PhD stipendiat)
- Frode Nordhelle (MSc)
- Nina Jobling Iversen (MSc) - Elin Mykland (MSc)
- Thomas Clausen, Professor SERAF, UiO. Forskningsveileder ARA, SSHF
- Gustavo Sugahara, Ph.D. , Postdoc SERAF, UiO og SSHF
- John Todd, Ph.D., Postdoc SERAF, UiO og SSHF

​Kontakt

John-Kåre Vederhus​​

Pågående doktorgradsprosjekt​​


• Naltrexon studien Det er bevilget midler til en mulitisenterstudie av injeksjon naltrexon brukt i legemiddel assistert rehabilitering av opiatavhengige (LAR). I samarbeid med Akershus Universitetssykehus og Universitetssykehuset i Bergen, vil en undersøke hvordan det går med pasienter i LAR som får denne behandlingen. Startet opp februar 2018. Doktorgradsstipendiat er Ann Tarja Karlsson.

• Nevrofeedback studien. Studien er en randomisert kontrollerte studie (RCT) som vil undersøke nytten av elektroencefalografisk (EEG) biofeedback, også kalt neurofeedback (NF). NF kan potensielt forhindre tilbakefall og drop-out av behandling gjennom sin beroligende effekt på sentralnervesystemet. Utfallsmål er fysisk helse, psykologisk symptombyrde, generelt velvære og livskvalitet, og dermed evnen til å forebygge tilbakefall. Doktorgradsstipendiat er Karin B. Gabrielsen.

• AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LARpasienter. Prosjektet er et samarbeid med Senter for rus- og avhengighetsforskning –SERAF, ved Universitetet i Oslo (UiO), som har samlet inn data i prosjektet. PhD-stillingen inngår i en forskningsgruppe med flere involverte forskere i dette samarbeidsprosjektet mellom SSHF og SERAF. Prosjektet benytter kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming. Prosjektet har sitt utspring i «NorCOMT» prosjektet ved SERAF, som har samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016. Doktorgradsstipendiat er Endre D. Bjørnestad AgeSUD - Aldring blant personer med ruslidelser

• Pårørende til rusmiddelavhengige. Hvilken nytte har det for de pårørende å gå gjennom en psykoedukativ “familieuke” samtidig med at den som er rusmiddelavhengig er i behandling? Datainnsamling foregikk fra 2016 – 2018. Det er også foretatt en kvalitativ datainnsamling blant ungdommer som deltok i familieuka. Doktorgradsstipendiat er Cathrine Hørte

Andre prosjekter tilknyttet forskningsgruppen​


• Folkehelseundersøkelsen Agder (samarbeid med UiA)


Publikasjoner​

Siste 5 publikasjoner


1. Karlsson AT, Vederhus JK, Clausen T, Weimand B, Solli KK, Tanum L. Levels of Impulsivity, Hyperactivity, and Inattention and the Association with Mental Health and Substance Use Severity in Opioid-Dependent Patients Seeking Treatment with Extended-Release Naltrexone. J. Clin.

Med. 2021, 10(19), 4558; https://doi.org/10.3390/jcm10194558

2. Birkeland B, Weimand B, Ruud T, Maybery D, Vederhus JK. Perceived family cohesion, social support, and quality of life in patients undergoing treatment for substance use disorders compared with patients with mental and physical disorders. Addiction Science & Clinical Practice; 2021: 16, 44.

3. Haugland SH, Carvalho B, Stea TH, Strandheim A, Vederhus

JK. Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy; 2021: 16, 47

4. Vederhus JK, Timko C, Haugland, SH. Adverse childhood experiences and impact on quality of life in adulthood – development and validation of a short difficult childhood questionnaire in a large population-based health survey. QoL Life Res. 2021; 30, 1769–1778. Doi: 10.1007/s11136-02102761-0.

5. Heldal AT, Gilhus NE. Myastenia Gravis. (2020). In: Oxford Textbook of Neurologic and Neuropsychiatric Epidemiology, p. 303 – 312. Editors:

Brayne C, Launer LJ, Logroscino G. Oxford University Press, Oxford, UK.
Fant du det du lette etter?