HELSENORGE

Utforsk: Forskergruppe for utendørsterapi og naturbasert helsefremming

Forskn​​​ingsfokus

Forskergruppen fokuserer på å utforske og utvikle utendørsterapi og naturbasert tilnærming til helsefremming og behandling for barn, ungdom og familier. For å minimere belastningen på Abup (​Avdeling for barn og unges psykiske helse), har vi over tid etablert lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid slik at hoveddelen av vår forskningsaktivitet samskapes og gjennomføres med eksterne aktører. Vi ønsker å ha et nært samarbeid med brukerrepresentanter, samt å vektlegge deltakernes preferanser i vårt fagutviklings- og forskningsarbeid.​

HOVEDFOKUSOMRÅDER
 1. Utendørsterapi for ungdom (UT Ungdom)
 2. Utendørsterapi for foreldre-barn dyader og familier (UT Familie)
 3. Naturens betydning for sykehusbehandling og rehabilitering


​Forskningsgruppens medlemmer

1. Carina Ribe Fernee (PhD, seniorforsker/forsknings-gruppeleder, Abup/SSHF, Førsteamanuensis UiA)
2. Sophia Hjorth Wahlgren (MSc, forskningsassistent, Abup/SSHF)
3. Terje Mesel (Professor, veileder metode/etikk, Abup/SSHF/UiA)
4. Rune Zahl-Olsen (PhD, Samarbeid EFST-studie, seniorforsker, Abup/SSHF)
5. Linda Severinsen (PhD-kandidat, Samarbeid EFST-studie, Abup/SSHF)
6. Anne Hagerup Larsen (PhD-kandidat, Naturens betydning for sykehusbehandling, Høgskolen i Innlandet)
7. Lise Katrine Jepsen Trangsrud (PhD, Samarbeid UT Familie, Universitetet i Sørøst-Norge)

Internasjonalt
8. Markus Mattsson (PhD, Samarbeid UT Ungdom/ Familie, The Foundation for the Rehabilitation of Children and Young People, The Mannerheim League for Child Welfare (MLL), Finland
9. Pekka Lyytinen (Psyk.spes., Samarbeid UT Ungdom/Familie, The Foundation for the Rehabilitation of Children and Young People, The Mannerheim League for Child Welfare (MLL), Finland
10. Nevin J. Harper (Professor, UT Ungdom/Familie, University of Victoria, Canada)

Forskergruppen er tilknyttet det kliniske teamet Utendørsterapi (UT-teamet) Abup som er fordelt på Abups tre lokasjoner med følgende koordinatorer for forskning og fagutviklingning og fagutvikling:

11. Vibeke Palucha (MSc, koordinator Kristiansand)
12. Aksel Mannermaa Rynning (Psyk.spes., koordinator Lister)
13. Martin Hirte (Psyk.spes., koordinator Arendal)

Brukermedvirkere
14. Ida Michaela Salö (Brukerrepresentant, ungdomsperspektiv, UT Ungdom).
15. Lise og Tommy Gundersen (Brukerrepresentant, foreldreperspektiv, UT Familie)

Kontakt

Carina Ribe Fernee, PhD. Seniorforsker ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) ved Sørlandet sykehus HF, Førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA​. 

Epost: Carina.Fernee@sshf.no
Telefon: 90671621

Pågående doktorgradsprosjekt

Anne Hagerup Larsen, PhD-kandidat, Høgskolen i Innlandet «Naturlige omgivelser som terapeutisk innovasjon» hvor hun blant annet benytter Nybygg Psykisk Helse ved SSHF som casestudie. Carina Ribe Fernee er biveileder.

Andre prosjekter tilknyttet forskningsgruppen

​Uten​dørsterapi for ungdom (UT Ungdom)

 • Friluftsterapi for utsatt ungdom. FT 1 (2015-16) og FT 2 (2017-22). To artikler som gjenstår å skrives før dette prosjektet avsluttes ved utgangen av 2022.
 • Naturbasert dagtilbud for ungdom. Etablere følgeforskning av UT-teamets ulike dagtilbud.
 • NATYouth. Exploring the Essence of a Nordic Approach to Nature-based Youth Work: A Nordic Strategic Collaboration. Erasmus+ finansiert forprosjekt (PreNATYouth) ble gjennomført våren 2022. Søkes videre Erasmus+ finansiering for perioden 2023- 25.
 • Hvor det ville vokser (Where the Wild Things Grow): Natur- og aktivitetsbasert behandlingstilbud for ungdom som strever med ADHD og nevro-psykologiske utfordringer. Utvikle protokoll i 2023.​

Utendørsterapi for foreldre-barn dyader og familier (UT Familie)

EFST Nature. Feasibility and Effectiveness of Emotion-focused, Multi-family Treatment Outdoors: A Mixed-Methods Clinical Trial. Pilot 2022. Hovedstudie 2023- 25.
UTFAM: UTvikling av naturbasert FAMilieterapeutisk metodikk. 2022-24. Søkt midler fra Stiftelsen Dam til samarbeidsprosjekt med Blå Kors Barnas Stasjon, Fritidsenheten i Kristiansand kommune, og DNT Sør.
Far-sønn. Samarbeid med MLL Finland. Klinisk pilot våren 2022. Nordisk multisite-prosjekt under planlegging.

Naturens betydning for sykehusbehandling og rehabilitering

 • ​Samarbeidsprosjekt med S-BUP/Oslo Universitetssykehus (OUS) og Forskergruppen for Miljøpsykologi ved Høgskolen i Innlandet (INN). 2022-27. Utviklet foreløpig protokoll og innhentet REK-godkjenning. Ansatt forskningsassistent ved INN.
 • Naturlige omgivelser som terapeutisk Innovasjon. PhD-prosjekt innen innovasjon/miljøpsykologi bl.a. tilknyttet Nybygg Psykisk Helse ved SSHF Kristiansand. PhD-kandidat: Anne Hagerup Larsen ved INN. Carina biveileder.

Fagutvikling

 • Arrangerer verdenskonferansen 9th International Adventure Therapy Conference (juni 2022).
 • Lærebok: «Utendørsterapi – En introduksjon» av Fernee, Palucha, Olsen & Gabrielsen (høsten 2022) på kontrakt med Cappelen Damm Akademiske forlag.
 • Carina er faglig ansvarlig for EVU-studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid» ved UiA, hvor flere fra UT-teamet bidrar. I tillegg underviser og veileder vi regelmessig ved andre utdanningsinstitusjoner, samt tar imot studenter og hospitanter i praksis.​​

Fant du det du lette etter?