HELSENORGE

Sentralt forskningsutvalg

Sentralt Forskningsutvalg SSHF (SFU) er et rådgivende organ for administrerende direktør og fagdirektør i forskningsstrategiske satsinger i Sørlandet sykehus. SFU skal bidra til å utvikle og fremme fors​kning ved Sørlandet sykehus HF. Forskningsutvalget skal representere de forskningsfaglige miljøene og være tverrfaglig sammensatt. ​​

Medlemmer i SFU 2021- 2022

Frode Gallefoss - leder (forskningssjef)
John-Kåre Vederhus - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Åshild Tellefsen Håland - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)
Unni-Mette Stamnes Köpp - Sørlandet sykehus Kristiansand
Jarle Jortveit - Sørlandet sykehus Arendal
Kristin Moda​lsli Sand - Sørlandet sykehus Flekkefjord
Terje Ugland - Sørlandet sykehus Kristiansand
Rune Nesdal Jonassen - Personvernombud
Meryan Said - Brukerrepresentant
​​

Varamedlemmer

Gudrun Rohde - Forskningsseksjonen/Universitetet i Agder
Magne Bøe - Sørlandet sykehus Kristiansand
Birgit Nanki Johanne Lie - Sørlandet sykehus Kristiansand
Ingvild Viestad - Sørlandet sykehus Kristiansand

Kontaktperson: Tonje Sti​ - Sekretariat - spesialrådgiver Forskningsseksjonen​​

Mandat for sentralt forskningsutvalg ligger som vedlegg 2 i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​
Klinikk/avdelingsvise forskningsutvalg skal fremme forskning og forskningsutdanning i alle klinikker/avdelinger. Utvalget skal bidra til å øke forskningsaktivitet, forskningskvalitet og publikasjonsfrekvens i klinikken/avdelingen, samt ha et overordnet ansvar for forskningsformidling. 

Mandat for klinikk/avdelingsvise forskningsutvalg ligger som vedlegg 3 i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon​​

Fant du det du lette etter?