HELSENORGE
til pasienter og pårørende

Informasjon

Barn og unge i familien?
Felles nasjonal pasient- og pårørendeinformasjon tilgjengelig for lokal tilpasning til helseforetakenes nettsider. 

Barn trenger åpenhet om sykdom

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. På helsenorge.no finnes gode råd om hva barn trenger.​

Sykdom eller rus i familien? 
Animasjonsfilm som kan lastes ned og brukes kostnadsfritt i forbindelse med informasjonstekst på ung.no.

Snakk med barna om sykdom i familien
Råd og tips til hvordan snakke om sykdom i familien med barn i ulike aldersgrupper.

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 6-12 år
Informasjon til barn og unge 6-12 år om henvisning, utredning og behandling av psykiske lidelser.

Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge 12-18 år
Informasjon til barn og unge 12-18 år om henvisning, utredning og behandling av psykiske lidelser.

Få din egen heia-gjeng
Få din egen heia-gjeng når følelser og tanker blir plagsomme. Animasjonsfilm som kan lastes ned kostnadsfritt og benyttes i forbindelse med pakkeforløp for psykisk helse barn og unge 6-12 år.

Support team - movie
Have a support team cheering for you when feelings and thoughts are troublesome.


Fant du det du lette etter?