HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Relevant lovverk og kjernedokumenter

​Relevant lovverk og kjernedokumenter


Barns rettigheter er nedfelt i FNs barnek​​onvensjon og Grunnloven § 104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker.

FN Sambandet - ​Barnekonvensjonen​

Kongeriket Norges g​runnlo​v Menneskerettigheter​


Relevant lov​verk

Helsepersonelloven §10a Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre ​eller søsken 

Helsepersonelloven §10b Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken

Helsepersonelloven §25 tredje leddOpplysninger til samarbeidende personell

Spesialisthelsetjenesteloven §3-7aBarneansvarlig personell

Proposisjon til Stortinget Prop. 75 L (2016-2017) Kap.6 - Ivaretaking av barn som pårørande til søsken og som etterlatne etter foreldre og søsken​​


Kjernedokumenter​

Pårørendeveilederen Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Nasjonal faglig retningslinje Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge​

Helsedirektoratet - Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten​


Fant du det du lette etter?