HELSENORGE
Marineblå bakgrunn med lyseblå forenkling av en blomst og et oransje hjerte inni blomsterkonturen

Relevant lovverk og kjernedokumenter

​Relevant lovverk og kjernedokumenter


Barns rettigheter er nedfelt i FNs barnek​​onvensjon og Grunnloven § 104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker.

FN Sambandet - Barnekonvensjonen​

Kongeriket Norges grunnlo​v​ Menneskerettigheter​


Relevant lov​verk

Helsepersonelloven §10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er pårørende til foreldre ​eller søsken 

Helsepersonelloven §10b - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som er etterlatte etter foreldre eller søsken

Helsepersonelloven §25 tredje ledd - Opplysninger til samarbeidende personell

Spesialisthelsetjenesteloven §3-7a - Barneansvarlig personell

Proposisjon til Stortinget Prop. 75 L (2016-2017) Kap.6 Ivaretaking av barn som pårørande til søsken og som etterlatne etter foreldre og søsken​​


Kjernedokumenter​

Pårørendeveileder - Nasjonal veileder

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge - Nasjonal faglig retningslinje​

Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten - Veileder til lov og forskrift​

Fant du det du lette etter?