HELSENORGE

Empatisk Kommunikasjon - et fire trinns kommunikasjonsverktøy - introduksjonskurs

Ønsker du et kommunikasjonsverktøy for den gode samtalen?

Kort om kurset

Pasient- og pårørendeopplæring rommer et mangfold av tilnærminger og metoder for å sikre god helsekommunikasjon.

Empatisk Kommunikasjon er et samtaleverktøy som kan bidra til å styrke relasjonen mellom helsepersonell og bruker/pårørende. Dette verktøyet kan brukes i informasjonssamtaler, undervisning, medarbeidersamtaler og kollegaveiledning. Gjennom å bruke verktøyet kan du bidra til å fremme medvirkning, læring og mestring hos den andre.

Kurset gjennomføres med forbehold om minst seks deltakere. Dersom kurset avlyses vil påmeldte deltakere få beskjed ca. en uke før kursdato.

Kurset er gratis.


Læringsmål

Kunnskapsmål: Kursdeltakerne har fått en innføring i Empatisk Kommunikasjon som verktøy og de teoriene de bygger på.

Holdningsmål: Kursdeltakerne har økt forståelse av begrepet empati og viktigheten av at det er samtalepartneren som skal være i fokus.

Ferdighetsmål: Deltakerne er tryggere på å kunne lytte til samtalepartneren og har fått trening i å bruke de fire trinnene i samtaleverktøyet.


Fant du det du lette etter?