HELSENORGE

Forbedringsagent 23-24

Har du en forbedringsidé og lyst til å øke egen forbedringskompetanse? Nå kan du søke plass på forbedringsagentutdanning Agder 2023/2024. Søknadsfrist 26. mai.

Sørlandet sykehus og kommunene på Agder samarbeider om regional forbedringsagentutdanning for ansatte innenfor helse- og omsorg i kommuner i Agder og SSHF. Utdanningen har 8,5 måneders varighet med oppstart 31. august 2023.

Programmet er praktisk orientert. Alle som deltar skal lede et forbedringsarbeid på egen arbeidsplass. Opplæringen består av digitale og fysiske samlinger, kombinert med veiledning. Mellom samlingene skal deltakerne prøve ut verktøy de har lært. Forbedringsarbeidet må derfor være egnet for denne type metodikk, og deltakeren må få tid til å teste ut og gjennomføre forbedringsideer i samarbeid med andre på sin arbeidsplass. Les mer nederst på siden om valg av forbedringsarbeid.

Utdanningen består av
 • Fire fysiske heldagssamlinger
 • To digitale halvdagssamlinger
 • Fire korte, digitale verktøysamlinger
 • Praktisk forbedringsarbeid i egen organisasjon, med veiledning
 • Tilbud om opplæring i litteratursøk, Excel og analyse

Det forventes deltakelse på alle samlinger, betydelig innsats i forbedringsarbeidet og nødvendige forberedelser til samlinger og individuell veiledning. Deltaker og nærmeste leder må også forplikte seg til at deltakeren skal lede/bidra til flere forbedringsarbeid etter avsluttet utdanning.

Forbedringsagentutdanningen er gratis, og inkluderer undervisning og enkel servering på fysiske samlinger. Arbeidsgiver må selv dekke tidsbruk og eventuelle reisekostnader.

Det forutsettes at søknad om deltakelse på forhånd er avklart med nærmeste leder, og forankret i egen organisasjon. 

Programmet har 36 plasser, som fordeles mellom kommunene og SSHF.


Program

Program for forbedringsagent
31. august og
1. september

08.30-15.30
(begge dager)
Fysisk oppstartsamling, to påfølgende dager
28. september
13.30-15.00
Digital verktøysamling
12. oktober
13.30-15.00
Digital verktøysamling
2. november
12.00-15.00
Digital halvdagssamling
7. desember
13.30-15.00
Digital verktøysamling
18. januar
08.30-15.30
Fysisk heldagssamling 
15. februar
13.30-15.00
Digital verktøysamling
11. april
12.00-15.00
Digital halvdagssamling
30. mai
08.30-15.30
Fysisk heldagssamling

I tillegg kommer tilbud om fire korte, digitale samlinger med opplæring i litteratursøk, Excel og analyse.

Valg av forbedringsarbeid 

Deltakerens valg av forbedringsarbeid er viktig for best mulig læring gjennom utdanningen. Søkeren må ha en idé til hvilken utfordring som skal løses og hvilken effekt man ønsker å oppnå. Forbedringsarbeid som er velegnet i utdanningen kan være å jobbe med problemer eller eksisterende prosesser som ikke fungerer optimalt, der det er motivasjon for å gjøre endringer.  

Erfaring viser at det er viktig å velge en problemstilling som er påvirkbar og som leder er opptatt av. Støtte og oppfølging fra leder er en viktig forutsetning, i tillegg til at det må prioriteres tid til forbedringsarbeidet.

Et velegnet forbedringsarbeid for deltakelse i utdanningen oppfyller følgende kriterier: 

 • Har som mål å bidra til forbedring i egen virksomhet, ved å ta tak i problemer som påvirker pasienter/pårørende og ansatte. Noen eksempler på problemstillinger er gjentakende legemiddelfeil, lang ventetid og høy infeksjonsrate. 
 • Berører flere faggrupper, og kan jobbes med i et tverrfaglig team
 • Er avgrenset nok til å kunne gjennomføres innenfor utdanningens tidsramme
 • Er i tråd med virksomhetens strategi og kvalitetsmål
 • Er støttet og ønsket av ledelsen. Dette innebærer at: 
  • Det er satt av tid til å delta på samlinger
  • Det frigis tid til konkret forbedringsarbeid mellom samlingene, inkludert tid for tverrfaglig forbedringsteam
  • Leder etterspør jevnlig status og bidrar til å synliggjøre at det er viktig 
  • Deltaker får hjelp til å fjerne barrierer for forbedringer


Problemstillinger med følgende kjennetegn er ikke er egnet: 

 • Avdeling/enhet eier ikke selv problemet og har begrenset mulighet til å gjøre endringer
 • Kvalitetsarbeid på systemnivå (utvikle målesystemer, kvalitets-/kompetanseprogram)
 • Store, komplekse problemstillinger som ikke kan forbedres innen utdanningens tidsramme
 • Mangler etterspørsel og støtte fra ledelsen

KOM kan bidra i vurderingen av om din forbedringsidé er egnet eller ikke. Se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Søknadsfrist er 26. mai 2023.  

Spørsmål i søknadsskjemaet

I søknaden skal du gi en kort beskrivelse av forbedringsarbeidet du ønsker å ta med deg inn i utdanningen. Merk at søknadsskjemaet i SurveyXact ikke kan lagres underveis, og at man dermed må fylle ut hele skjemaet samtidig. Du må altså ha klart en del informasjon før du søker. Det kan være lurt å ta en titt på spørsmålene fra skjemaet her i forkant: 

 • Søkers navn, stilling, nærmeste leder og kontaktinfo til begge
 • Hva er utfordringen dere ønsker å gjøre noe med?
 • Hvem er berørt av dette, og hvordan? (Pasient/bruker, pårørende, ansatte, andre)
 • Hvor skal forbedringsarbeidet utføres? (avdeling/enhet)
 • Hvordan vet dere at dette er en utfordring?
 • Hva er ønsket effekt av forbedringsarbeidet? 
 • Hvorfor har du lyst til å ta forbedringsagentutdannelsen?
 • Støtter din leder dette forbedringsarbeidet og ønsker at du tar forbedringsagentutdannelsen?

Er du klar til å søke? 
Fant du det du lette etter?