Kvalitet og pasientsikkerhet

God og riktig pasientbehandling er vår viktigste oppgave. I Helse Sør-Øst har vi tre satsingsområder innen kvalitetsforbedring. Det er bedre tilgjengelighet, kortere ventetid og ingen fristbrudd.

Fagprosedyrer

Oversikt over kliniske fagprosedyrer ved Sørlandet sykehus.

Kliniske fagprosedyrer

Handlingsplaner

Handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité skal bidra til å høyne vår evne til å kunne identifisere, analysere, og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling.
KEK

Kvalitetsindikatorer

Oversikt over kvalitetsindikatorer.

Helsenorge.no

Kvalitetsregistre

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen ulike sykdomsgrupper.

Kvalitetsregistre

Behandlingslinjer

Behandlingslinjer i EKWeb

Pakkeforløp kreft

Pakkeforløp kreft

Pasientsikkerhet

"I trygge hender" er en nasjonalt program for pasientsikkerhet som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. Programmet har tre hovedmål:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 

Uønskede hendelser

Vi har en lovpålagt plikt å melde ifra om alvorlige hendelser. Dette gjelder hendelser som har ført til død eller betydelig skade på pasienter. Disse meldingene kalles 3-3-meldinger etter § 3-3 som beskriver meldeplikten i Lov om spesialisthelsetjenesten.

Uønskede hendelser

Ventetider

På helsenorge.no finner du forventede ventetider innen fysisk helse, psykisk helse, rus og avhengighet.

helsenorge.no

Fant du det du lette etter?