HELSENORGE

Rekvirering

Her finner du informasjon om rekvirering av prøver til laboratoriene i Sørlandet sykehus. 

Rekvirering av prøver internt på sykehusene

Tips til rekvirering i DIPS; Mikrobiologi

Tips til rekvirering i DIPS; Patologi​​​

Rekvirering av prøver primærhelsetjenesten (IHR)

SSHF tilbyr:

  • Elektroniske henvisninger til radiologi
  • Rekvirering av laboratorieprøver
Løsningen heter IHR – Interaktiv henvisning og rekvirering. IHR programmet er integrert med journalsystemene Infodoc Plenario, CGM journal, System X, WebMed og PasientSky.

SSHF bistår med:

  • Installasjon av programmet
  • Opplæring ved oppstart
  • Utplassering av etikettskrivere og etiketter til merking av prøve
  • Brukerstøtte ( tlf: 90 06 72 11)
Etiketter bestilles sammen med annet prøvetakingsutstyr fra SSHF. Papirrekvisisjoner og papirhenvisninger er ikke nødvendig ved bruk av IHR.
Legekontorer som ønsker informasjon eller vurderer å starte med IHR, bes om å kontakte brukerstøtte IHR på tlf: 90 06 72 11.​​

For mer informasjon, se leverandørens nettsider​ (Tieto Evry)

DIPS INTERACTOR​

Dips Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst. Dips Interactor erstatter dagens IHR fra Evry og kan tilbys både legekontor og kommunehelsetjeneste (legevakt etc.) Dette er avhengig av hvilket journalsystem som benyttes.

  • Dips interactor er i dag integrert med Infodoc plenario, CGM Journal, System X, Pasientsky (Hove total).
  • Interactor sky er under utvikling for web-baserte EPJ som feks Pridok

Det er utformet "hurtigguide" for Dips Interactor og Evry, som er en enkel brukerveiledning med de viktigste funksjonene. Disse blir levert legekontor ved opplæring. I tillegg finnes en generell video for PHT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTB3j5TMS0xXsrQIh8rg-IkeUm7sUSSSX

​Det benyttes etikettskrivere til utskrift av strekkodeetiketter for merking av prøvene. På etikettene står navn og personnummer på pasienten, lokalisasjon, rekvirerende lege, samt dato og klokkeslett for prøvetaking. Dette gir en vesentlig gevinst i ID-sikring av prøvene.​​​​

 





Fant du det du lette etter?