HELSENORGE

Troponin T

Nedre grense for utgitt resultat på Troponin T er endret

Fra 27.6.22 har nedre grense for utgitt resultat på Troponin T blitt endret fra <10 til <5 ng/L. Dette gjelder hele SSHF.​