Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek organiserer og tilrettelegger tilgang til kvalitetsinformasjon og dokumentasjon for sykehusets ansatte og studenter i praksis.


 

Bøker og tidsskrifter   Søk i databaser    Våre kurs

Spør en bibliotekar


Har du spørsmål til bibliotekstjenesten? Vi låner ut bøker og tilbyr hjelp til å finne fulltekst-artikler. Vi arrangerer også informasjonsmøter og kurs i litteratursøk og Endnote.