HELSENORGE

LIS 1

Sørlandet sykehus tar årlig imot ca. 50 nye LIS1 fordelt på sykehusene i Arendal, Kristiansand og i Flekkefjord.

LIS 1 tjenesten består av 12 måneder i spesialisthelsetjenesten og seks måneder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Oversikt over alle læringsmål og læringsaktiviteter for LIS-1 tjenesten er samlet i læringsmålsplaner og ligger i Kompetanseportalen.

Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her: Helsedirektoratet  

Læringsmål

Læringsmål beskriver hva du som lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre etter endt praksis.  Læringsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet med innspill fra Legeforeningen. Alle læringsmålene er forskriftsfestet. Ny spesialistforskrift har satt som krav at alle læringsmål knyttet til aktuell spesialitet må være godkjent av leder før du kan søke om spesialistgodkjenning.

Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter er aktiviteter som LIS må gjennomføre for å innfri et læringsmål. Læringsaktivitetene er bestemt av Helseforetaket og kan for eksempel være kurs, internundervisning, utførelse av prosedyrer, selvstudium og deltakelse klinisk praksis.

Kompetanseportalen

Som LIS skal du dokumentere alle gjennomførte læringsaktiviteter fortløpende og be om godkjenning av læringsmål i Kompetanseportalen. Det er et krav fra Helsedirektoratet at alle læringsmålene skal være godkjent før du som LIS kan søke om spesialistgodkjenning. Læringsmålene skal godkjennes av leder på bakgrunn av utførte læringsaktiviteter, og informasjon fra veileder og minst én supervisør.

Du kan benytte Kompetansportalen på mobil. Da trenger du en egen app fra Appstore som heter «Dossier helse».

Alle brukerveiledninger til Kompetansportalen finner du her:

Brukerveiledning KompetanseportalenDu får også opplæring bruk av Kompetansportalen i introduksjonsuken.

Lokale kurs - obligatorisk for LIS1

Noen læringsaktiviteter som må gjennomføres for å innfri læringsmålene for LIS1 ved Sørlandet sykehus er deltakelse på forelesninger og simuleringsøvelser i introduksjonsuka, lokale kurs og gruppeveiledninger.
Du må selv huske å kvittere for deltakelse i Kompetansportalen.

Du finner oversikten over obligatoriske kurs her:

Obligatoriske kurs for LIS1

E-læringskurs - obligatorisk for LIS1

Oversikt over kurs og gruppeveiledninger som LIS 1 må delta på for å oppnå læringsmålene ved Sørlandet sykehus. Du må selv huske kvittere for deltakelse i Kompetansportalen. Disse læringskursene melder du deg på via Læringsportalen.

Du finner oversikten over obligatoriske e-læringskurs her:

Obligatoriske e-læringskurs for LIS1

Kurs for nye medarbeidere

Som LIS-1 er du også ny medarbeider ved Sørlandet sykehus. Det innebærer at du må gjennomføre obligatorisk opplæring som gjelder for alle medarbeidere ved sykehuset. For LIS-1 er det viktig å forstå skille mellom:

  • Kurs som må utføres for å oppnå læringsmål som inngår i det formelle utdanningsløpet for LIS-1 tjenesten. Disse kursene ligger inne i Kompetansportalen som egne læringsaktiviteter og er koblet til aktuelle læringsmål
  • Kurs som må uføres for å oppfylle krav til obligatorisk opplæring satt av arbeidsgiver. Oversikten over disse e-læringskursene er samlet i en egen prosedyre i Ekweb:

Obligatorisk opplæring og anbefalte e-læringskurs

Fant du det du lette etter?